Søg efter:    

Unge arbejdstagere får ikke oplæring i arbejdsmiljø

Ny nordisk rapport viser, at unge arbejdstagere har større risiko for ulykker på arbejdet sammenlignet med ældre arbejdstagere. De bliver ikke lært op i arbejdsmiljø.

 

 

Videnscenter for arbejdsmiljø skrev i foråret om den nye nordiske rapport. I artiklen er det forklaret, hvad rapporten sætter fokus på og hvor problemerne ligger.

 

Helt centralt er det, at unge arbejdstagere har en øget risiko for at komme galt af sted på jobbet. Riskoen for arbejdsulykker er højere, og de unge arbejdstagere har også flere tunge løft og arbejder oftere med kemikalier sammenlignet med deres ældre kollegaer.

 

Tallene fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø taler for sig selv; unge mænd mellem 18 og 24 år har 40 procent større risiko for at komme ud for en arbejdsulykke sammenlignet med deres ældre kolleger, og kvinderne har 80 procent højere risiko

 

Men hvorfor ser det sådan ud?

 

Ifølge rapporten er mange unge arbejdstagere i ufaglært og midlertidigt arbejde, hvor de ofte mangler oplæring omkring deres arbejdsmiljø og det at arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

Derfor fremhæver Pete Kines, der er seniorforsker fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at der skal der være et større fokus på modtagekulturen på arbejdspladserne helt generelt og på at arbejdspladserne har den nødvendige viden.

 

Peter Kines har været med til at lave rapporten, der er en gennemgang af nordisk statistik og videnskabelig litteratur samt erfaringer og udfordringer i forhold til de unges arbejdsmiljø og deres møde med arbejdslivet.

 

Han lægger også vægt på, at de unge kan have lært om arbejdsmiljø inden de møder op på arbejdspladsen, men hvis kulturen så er anderledes og arbejdsmiljøet ikke er i fokus der, hvor de er, så tilpasser de unge sig ofte til arbejdsstedet.

 

Arbejdspladser skal derfor have større fokus på deres modtage- og arbejdskultur på arbejdspladsen.

 

 

Det kan I gøre:

 

 

Bar transport og enros har allerede et samarbejde med landets skoler, hvor de udveksler erfaringer om ulykkesrisici. Samarbejdet er med til at sætte fokus på arbejdsmiljø allerede under uddannelsen. Men det er vigtigt at I fortælle nyansatte medarbejdere om jeres arbejdsmiljø og sikkerhedskultur på jeres arbejdsplads. Helt nyuddannede har brug for viden og oplæring i det konkrete miljø.

 

Nyansatte der har været på andre arbejdspladser kan have været vant til en anden sikkerhedskultur, og derfor er det også her vigtigt, at sætte ind med oplæring i arbejdsmiljø og sikkerhed.

 

Det handler om at få oplæring hos jer.

 

BAR transport og engros har udarbejdet pjecen " Introduktion om arbejdsmiljø til nyansatte"

 

En grundig introduktion til arbejdsmiljøet er nemlig særligt vigtigt for nyansatte. De skal lære ny kultur, i arbejdsprocesser og rutiner at kende. Og arbejdsmiljøet bør være en naturlig del af introduktionen.

 

I folderen finder I:

 

  1. Introduktion til arbejdsgiveren om nyansatte
  2. en tjekliste til arbejdsgiveren
  3. en folder til den nyansatte.
  4.  

Tjeklisten kan tilpasses virksomhedens forhold. Brug den derfor som inspiration. Kassér det der ikke er relevant for jeres virksomhed og tilføj, så det passer til jeres behov og forhold.

 

Arbejdstilsynet har undersøgt en række ulykker, hvor nyansatte er kommet til skade. Undersøgelsen viser, at de mest almindelige årsager til de nyansattes arbejdsulykker er:

 

  • Manglende erfaring, oplæring og viden
  • Manglende instruktion og tilsyn med den nyansattes måde at udføre arbejdet på
  • Fejlhåndtering af tekniske hjælpemidler
  • Manglende plads/rum til opgavens udførelse
  • Ujævnt underlag/niveauforskel

 

Pas på nyansatte i jeres virksomhed. Få introduktion om arbejdsmiljø ind som en fast rutine.

 

Du kan finde folderen " Introduktion om arbejdsmiljø til nyansatte" her

 

Du kan læse artiklen fra Videnscenter for arbejdsmiljø her

 

Rapporten om oplæring i arbejdsmiljøet er udgivet af nordisk ministerråd og er lavet i samarbejde mellem universitet i Gøteborg, universitet på Island, en forskningsinstitution i Stavanger, Norge, det finske arbejdsmiljøinstitut og det norske arbejdsmiljøinstitut, STAMI samt det danske Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.