Tag hånd om dagens mange, små risici:

SEKS RUTINER, DER KAN GØRE EN FORSKEL

Skraldemænd har forholdsvis flere arbejdsulykker sammenlignet med andre tilsvarende brancher med et større element af fysisk arbejde. Tekniske løsninger og andre tilsvarende tiltag kan afhjælpe meget, men kan ikke stå alene. Der skal mere til, fordi arbejdet  i sig selv indeholder gentagelse af otte-til ti i sig selv banale - men risikable - handlinger op til hundrede gange dagligt.

Risikoen ved den enkelte handling er begrænset, men gentaget hver dag, år efter år bliver det til mange ulykker. Og uanset om de er alvorlige eller ej, skal ulykker undgåes. 

Denne webside fokuserer på nogle få af disse daglige rutiner, som alle har et lille risikabelt element i sig. Formålet er at få skabt øget opmærksomhed og færre ulykker med øget oplæring og ændring af ganske simple rutiner.  

Materialet omfatter en folder, som kan printes og uddeles, en plakat til ophæng som reminder til alle og en Powerpoint præsentation til f.eks. interne infoskærme eller et stormøde. 

God fornøjelse, vi håber materialet er nyttigt

Undgå at få fingrene i klemme

Sæt det rette arbejdstempo

Pas på, når det blæser

Få overblik over adgangsforholdene

Stig ud på sikker vis

Stå et sikkert sted i forhold til liften

Materialer til udlevering

 

Powerpoint

Klik her for at hente en powerpoint
Powerpointen inkluderer filmen og er åben, så I kan redigere den efter behov.

Folder 

Klik her for at hente en printklar fil
Folderen er 16-sidet i format 20x20 cm. og kan bruges til uddeling på temadag eller til oplæring. 

Plakat

Klik her for at hente en printklar fil
Plakaten er format A3 og kan hænges op som reminder f.eks. i omklædningsrummet

Vil du vide mere?

Branchevejledning
BAU transport og engros har udarbejdet en branchevejledning, der skal inspirere til et godt arbejdsmiljø for skraldemænd. Branchevejledningen henvender sig både til skraldemænd og deres arbejdsgivere.

Hent branchevejledningen, klik her  

 

Hop-simulator
TYA (den svenske pendant til BAU transport) har udviklet en meget informativ hop-simulator, som viser hvor stor en vægt man bliver påvirket ved hop fra førerhus eller læssebagsmæk. 

Se simulatoren her

 

Videoer om arbejdsmiljø og sikkerhedskultur
Odense Renovation har udviklet et par informative videoer om arbejdsmiljø og sikkerhedskultur. Videoerne er fra 2013, men budskaberne er stadig gyldige.

Se videoerne, klik her

 

Rapporten Sundere skraldemænd
Kræftens Bekæmpelse har gennemført et treårigt udviklingsprojekt, hvis formål var at forebygge nedslidning, sygdom og for tidlig afgang fra arbejdsmarkedet blandt skraldemænd.

Hent den efterfølgende rapport, klik her 

Hvad siger statistikken?

Iflg. en opgørelse fra Arbejdstilsynet for perioden 2014-2019 har branchegruppen vand, kloak og affald langt de fleste anmeldte arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen - og det er affaldssektoren med indsamling af ikke-farligt affald, som vejer tungt i statistikken. 

Antallet af anmeldte arbejdsulykker inden for branchegruppen vand, kloak og affald er således tre gange højere end gennemsnittet for alle brancher set i forhold til antallet af beskæftigede, og har næsten fire gange så mange alvorlige arbejdsulykker end arbejdsmarkedet generelt, stadig i forhold til antal beskæftigede. 

Sammenligning med det samlede arbejdsmarked er naturligvis altid problematisk, da det spænder meget vidt, men overrepræsentationen er trods alt markant og opfordrer til handling. 

Se AT's faktaark her