Overskrift

Book et gratis virksomhedsarrangement med fokus på arbejdsulykker og forebyggelse*

Tekst

BAU transport og engros forestår i 2021-2024 afholdelse af skræddersyede arrangementer for virksomheder indenfor brancherne indsamling af affald og transport af gods. Det er gratis og sker dels i samarbejde dels med de danske transportskoler og dels med Vision Zero partneren Human House.

Udviklingen indenfor arbejdsmiljø-området har gennem mange år bevæget sig den rigtige vej, men ændringen sker på nogle områder som f.eks. arbejdsulykker meget langsomt. Dette er baggrunden for trepartsaftalen om den nationale, virksomhedsnære indsats for en generel forbedring af arbejdsmiljøet frem mod 2030. 

For indsamling af affalds vedkommende vil fokus være på arbejdsulykkerne mens det for godstransports er arbejdsulykker og psykisk arbejdsmiljø som indsatsen vil rette sig imod. 

Vi vil opfordre alle virksomheder i de berørte brancher til at overveje tilbuddet - det koster ikke noget, og kan gøre en stor forskel.

Vælg et arrangement med fokus på arbejdsulykker og forebyggelse

Vælg et arrangement med fokus på arbejdsulykker og forebyggelse

Vision Zero workshop

Virksomheds-workshop med Human House 

Virksomheds-workshops målrettet arbejdsmiljøorganisationen og/eller ledelsen med udgangspunkt i Vision Zero.
Human House er en del det globale Vision Zero fællesskab. 

2-3 timers varighed – også med mulighed for helt virksomhedsrettede arrangementer.

Læs mere her
Hent folderen om tilbuddet, klik her

Åben work shop

Åbne workshops hos Human House

Vi begynder igen i foråret 2024 at afholde åbne eftermiddags workshops med et program, der tager udgangspunkt i Vision Zero. Det vil foregå hos Human House forskellige steder i landet. 

Det er muligt at få en mail, når datoerne ligger klar, klik her.

transportskolerne

Underviser fra de danske transportskoler

Workshop afholdes af en underviser fra en af de danske transportskoler for hele virksomheden med et skræddersyet arrangement.

Virksomheden bestemmer selv tidspunkt og form – indholdet tilpasses helt behovet.
Varighed 2-3 timer.

Læs mere her
Hent folderen om tilbuddet, klik her

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv til en af os

Interesseret i at høre mere? 

Ring eller skriv til en af os

Benny Interesseret i at høre mere?


Benny Nymark Andersen      
benny.andersen@3f.dk 
Mobil: 2619 3858

Susanne Interesseret i at høre mere?


Susanne Linhart, DI
sli@di.dk
Mobil: 2228 8475

Udviklingen i antal af alvorlige arbejdsulykker

Delbrancherne er overrepræsenteret ift. alvorlige arbejdsulykker og det forbedres ikke væsentligt over årene. 

Udviklingen i antal af øvrige arbejdsulykker

Det samme ses i forhold til de øvrige arbejdsulykker, hvor der ses markant større hyppighed ved vand, kloak og affald.

Berørte branchekoder

* Berørte branchekoder

Tilbuddet gælder for branchekode 29 (transport af gods) og 23 (affald) indenfor nedenstående delbrancher. Delbrancher med lav ulykkesincidens, som ikke fremgår af listen, kan medtages i særlige tilfælde. Kontakt BAU transport og engros for nærmere aftale.

494100 Vejgodstransport
521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed
522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart
522400 Godshåndtering
531000 Posttjenester omfattet af forsyningspligten
532000 Andre post- og kurertjenester

 

381100 - Indsamling af ikke-farligt affald