Underviser login

Overskrift

Book et gratis virksomhedsarrangement med fokus på ulykker og forebyggelse*

Tekst

Transportskolene i Danmark tilbyder - i samarbejde med BAU transport og engros - afholdelse af skræddersyede arrangementer for virksomheder indenfor brancherne indsamling af affald og transport af gods. Det er gratis og kan foregå hos virksomhederne selv. 

Udviklingen indenfor arbejdsmiljø-området har gennem mange år bevæget sig den rigtige vej, men ændringen sker på nogle områder som f.eks. arbejdsulykker meget langsomt. Dette er baggrunden for trepartsaftalen om den nationale, virksomhedsnære indsats for en generel forbedring af arbejdsmiljøet frem mod 2030. 

For indsamling af affalds vedkommende vil fokus være på arbejdsulykkerne mens det for godstransports er arbejdsulykker og psykisk arbejdsmiljø som indsatsen vil rette sig imod. 

Vi vil opfordre alle virksomheder i de berørte brancher til at overveje tilbuddet - det koster ikke noget, og kan gøre en stor forskel.

Udviklingen i antal af alvorlige arbejdsulykker

Delbrancherne er overrepræsenteret ift. alvorlige arbejdsulykker og det forbedres ikke væsentligt over årene. 

Udviklingen i antal af øvrige arbejdsulykker

Det samme ses i forhold til de øvrige arbejdsulykker hvor der ses markant større hyppighed ved vand, kloak og affald.

Skræddersyet arrangementet

Skræddersyet arrangementet 

Der er for jer ingen omkostninger forbundet med arrangementet, og oplægget afholdes af erfarne undervisere fra transportskolerne.

I bestemmer selv tidspunktet og formen for arrangementet. Om det skal være på skolen, på virksomheden eller på en mælkekasse i hallen er op til jer, vi indretter os efter, hvad der fungerer bedst for jer. 

Overordnet er emnet arbejdsulykker inden for jeres branche, og vi vil udover erfaringerne med forskellige tiltag til forebyggelse komme f.eks. ergonomi, nudging og samarbejde. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål, konkret ud fra jeres forhold. 


* Berørte branchekoder

Tilbuddet gælder for branchekode 29 (transport af gods) og 23 (affald) indenfor nedenstående delbrancher. Delbrancher med lav ulykkesincidens, som ikke fremgår af listen, kan medtages i særlige tilfælde. Kontakt BAU transport og engros for nærmere aftale.

494100 Vejgodstransport
521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed
522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart

522400 Godshåndtering
531000 Posttjenester omfattet af forsyningspligten
532000 Andre post- og kurertjenester

 

381100 - Indsamling af ikke-farligt affald

Deltagende

Deltagende transportskoler

Skoler

AMU-Fyn
C.F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Kontaktperson: Finn Ravn
Mail: fhr@amu-fyn.dk
Tlf. / mobil 6613 6670 / 2210 4131

AMU Nordjylland 
Sofievej 61
9000 Aalborg
Kontaktperson: Bo Daugaard Kristensen
Mail: bodk@amunordjylland.dk
Telefon: 9633 2424

AMU Syd
C. F. Tietgens vej 6
6000 Kolding
Kontaktperson: Bjarne Staun Pedersen
Mail: 
bjp@amusyd.dk
Telefon: 2524 0650

AMU-Vest 
Spangsbjerg Møllevej 304-306 
6705 Esbjerg Ø
Kontaktperson: 
Virksomhedskonsulent Ole Reinsborg
Mail: olr@amu-vest.dk
Direkte tlf.: 79140347

DEKRA
Kirkebjerg Allé 90
2605 Brøndby
Kontaktperson: Benny Plesner
Mail: bp@dekra.dk
Telefon: 2067 8207

 

 

skoler 2

EUC Nord 
Hestkærvej 30
9800 Hjørring
Kontaktperson: Gitte Nyquist
Mail: gny@eucnord.dk
Telefon: 7224 6177

EUC Syd
Hilmar Finsens Gade 14-18
6400 Sønderborg
Kontaktperson: Søren Neess Priisholm
Mail: eucsyd@eucsyd.dk
Telefon: 7412 4242

TEC
Stæhr Johansens Vej 7 
2000 Frederiksberg
Kontaktperson: Carsten Gulstad
Virksomhedskonsulent f. mekanik, transport og aviation
E-mail: CGU@tec.dk
Telefon: 2545 3463

Transportskolen ZBC Slagelse
Dalsvinget 18-20
4200 Slagelse
Kontaktperson: Efteruddannelseskonsulent Lise Lotte Brandt
Email: llbr@zbc.dk
Telefon: 4172 1080

U/NORD
Peder Oxes Allé 4
3400 Hillerød
Kontaktperson: Uddannelseskonsulent Linda Marhauer
Email: salg@unord.dk
Telefon: 4829 0007

 

 

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv til en af os

Interesseret i at høre mere? 

Ring eller skriv til en af os

Interesseret i at høre mere?


Susanne Linhart, DI
sli@di.dk
Mobil: 2228 8475

 

Interesseret i at høre mere?


Benny Nymark Andersen 
benny.andersen@3f.dk 
Mobil: 2619 3858