DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE I LUFTFARTEN

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE I LUFTFARTEN

På den årlige arbejdsmiljødrøftelse fastsætter selskabet sine strategiske mål og planer for arbejdsmiljøarbejdet. 

Der er tre trin i den årlige arbejdsmiljødrøftelse: Gør status, Planlæg fremtidig indsats og Definer kompetencer.

På siden her finder du et skema til at fastholde og dokumentere arbejdet med de strategiske mål. Der er også råd til at opsætte mål for arbejdsmiljøarbejdet samt fif til formidling.

Vær opmærksom på at APV og den årlige arbejdsmiljødrøftelse er ikke det samme. 
Se Vejledning til årlig arbejdsmiljødrøftelse

Gør status

Vurder hvorvidt målene er nået samt om der er sket væsentlige ændringer i løbet af året som har betydning for arbejdsmiljøet?
01

Planlæg fremtidig indsats

Juster strategien på baggrund af status. Definer evt. nye mål for arbejdsmiljøet samt læg en plan for arbejdsmiljøarbejdet
02

Definér kompetencer

Vurder hvilke kompetencer der er nødvendige for at kunne nå mål og et bedre arbejdsmiljø.
03

De tre trin i arbejdsmiljødrøftelsen