Hej {{Email:User.Name}}

Så er vi tilbage med arbejdsmiljønyheder efter en lang sommer

Driller visningen?
Læs en web-version
www.bautransport.dk Send til en kollega

Transportbranchen udsat for ulykker

Arbejdstilsynet har udgivet opgørelsen over anmeldte arbejdsulykker fra 2012-2017. Her fremgår det, at bl.a. transport er gods ligger højt på listen over brancher med anmeldte arbejdsulykker.

Opgørelsen viser dels hvor mange anmeldte arbejdsulykker der er registreret år for samt hvordan ulykkerne fordeler sig på skadetyperne.

Læs mere her ...

Fokus på ulykkesforebyggelse transport af gods

Der sker mange ulykker indenfor branchen transport af gods. I 2017 er der ifølge Arbejdstilsynets opgørelse over anmeldte arbejdsulykker anmeldt 234 arbejdsulykker i branchen, hvor ca. 55 var alvorlige.

Vil I sætte fokus på ulykker indenfor branchen, er der udarbejdet forskelligt materiale, der kan hjælpe jer på vej.

Læs mere her ...

Faktaark og kampagne om ulykker

Der sker fortsat mange ulykker i transportbranchen.

På trods af tallene har mange virksomheder aldrig arbejdsulykker, og virksomheder og ansatte har svært ved at forestille sig, at der kan ske en ulykke med alvorlig personskade, når det aldrig er sket før, og arbejdsrutinerne ikke har ændret sig.

BAU transport og engros har udarbejdet en række faktaark med beskrivelse at typiske ulykker.

Læs mere her ...

Fokus på ulykkesforebyggelse engros

Der sker mange ulykker indenfor engrosbranchen. I 2017 er der ifølge Arbejdstilsynets opgørelse over anmeldte arbejdsulykker anmeldt 80 arbejdsulykker i branchen, hvor ca. 20 var alvorlige.

Man ved fra undersøgelser, at det ikke er alle arbejdsulykker der bliver anmeldt og derfor er tallet sandsynligvis højere.

Vil I sætte fokus på ulykker indenfor branchen, er der udarbejdet forskelligt materiale, der kan hjælpe jer på vej.

Læs mere her ...

Fokus på psykiske reaktioner ved transport af passagerer

En arbejdsulykke kan også være af psykisk karakter. Ifølge opgørelsen over anmeldte arbejdsulykker fra Arbejdstilsynet fra 2012 – 2017 er ca. 5 % af de anmeldte ulykker af psykisk karakter.

Læs mere her ...

Værkstøjskasse kundekontakt vanskelige kunder

Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder og andre bilister hver dag.

Det er ikke muligt at undgå større og mindre konflikter, men du kan blive bedre til at takle konflikter og gøre dit til, at konflikter trappes ned.

 

Værkstøjskasse kundekontakt vanskelige kunder kan bruges som inspiration til de sværesituationer.

Læs mere her ...

Forebyg dødsulykker i DK

Som noget nyt er Arbejdstilsynet begyndt at beskrive de dødsulykker der sker i Danmark dag for dag samtidig med der giver information om, hvordan de kunne være forebygget.

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du listen for 2018.

 

Læs mere her ...

Kampagnen: Gør det nu – anmeld arbejdsulykker

I 2018 samarbejder Arbejdsmiljørådet med Arbejdstilsynet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en informationskampagne, der sætter fokus på anmeldelse af arbejdsulykker.

I finder information om kampagnen her

På siden finder I inspiration til arbejdsmiljøindsatsen omkring ulykker samt info om anmeldelse af arbejdsulykker.

HUSK

BAU transport og engros holder igen i år den populære årskonference. Der er fokus på ulykker og ulykkesforebyggelse.

Der er nu åbent for tilmelding til konferencen der afholdes d. 25. Oktober 2018 på Scandic Kolding.

Det er gratis at deltage, men der bliver opkrævet et gebyr ved udeblivelse

Læs mere om programmet og om tilmelding her   

www.bautransport.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BAU transport og engros er et arbejdsmiljøforum til fremme af transport og engros branchens arbejdsmiljøforhold. BAU transport er en del af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø for transport, service, turisme og jord til bord.