Hej {{Email:User.Name}}

Driller visningen?
Læs en web-version
www.bautransport.dk Send til en kollega

#MeToo kan inspirere til snak om tonen i virksomheder

Siden oktober måned har der været masser af snak i medierne om kampagnen #MeToo. Hashtagget har været brugt til at oplyse, skabe debat om og gøre opmærksom på seksuel chikane.

Bau transport og engros´ synes #MeToo kampagnen er en udmærket mulighed for at sætte fokus på mobning og chikane, og opfordrer derfor alle virksomheder til at bruge kampagnen som inspiration til at snakke chikane og omgangstone.

Læs mere her ...

Arbejdstilsynet har offentliggjort indsats fra 2016

Arbejdstilsynet førte udvidet tilsyn i igennem 2016 og transport af passagerer var en af udvalgte brancher. Indsatsen blev afholdt i brancher, der enten er belastet pga, langtidssygefravær, overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø eller i forhold til muskel-skelet besvær.

Se en opgørelse over resultaterne fra transport af passagerer.

Læs mere her ...

Faktorer der øger mobning på jobbet

Ifølge svensk forskning øger nogle faktorer tydeligvis risikoen for, at der forekommer mobning blandt medarbejderne på en arbejdsplads- Det skriver Videncenter for arbejdsmiljø.

En tjekliste kan være med til at undersøge risikoen for mobning og hjælpe til at forebygge problemet. Find den her.

 

Læs mere her ...

5 ting der gavner arbejdsmiljøet i små virksomheder

Små virksomheder har ofte meget begrænsede ressourcer til rådighed til arbejdsmiljøarbejdet. Et nyt europæisk forskningsprojekt har fundet frem til 5 områder, man bør satse på for at nå dem. Det skriver Videncenter for arbejdsmiljø.

Se de 5 områder her.

Læs mere her ...

Temamøde om forskning for brandfolk

15. marts afholdes der temamøde om brandfolks risiko for kræft og hjertekarsygdomme på grund af jobbet. Temamødet tager udgangspunkt i resultater fra to undersøgelser.

Røg fra brande indeholder mange forskellige kemiske stoffer og forbindelser, som kan være sundhedsskadelige for mennesker. Derfor anvender danske brandfolk personlige værnemidler, der beskytter dem mod at blive udsat for sod og røg under brandslukning.

Men er danske brandfolk godt nok beskyttet mod sundhedsskadelige påvirkninger under røgdykning, når de bruger beskyttelsesudstyret som foreskrevet? 

Læs mere her ...

Styr på dit arbejdsmiljø

Vil I arbejde med jeres arbejdsmiljø på en helt simpel måde? Så er materialet styr på arbejdsmiljø en rigtig god start. I kan bruge det uden at skulle på en computer.

Materialet kan bruges som en startpakke til mindre virksomheder eller som inspiration til dele af arbejdsmiljøarbejdet for større virksomheder.

Læs mere her ...

Undervisnings-materiale i arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet et overskueligt undervisningsmateriale om arbejdsmiljø til klasseundervisning, som kan suppleres af en række temamøder på erhvervsskoler.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med LO, DA, KL, Lederne, Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet i forbindelse med EU’s arbejdsmiljøuge i uge 43. Det kan med fordel bruges i den første undervisning i arbejdsmiljø på grundforløb 1.

Læs mere her ...

www.bautransport.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BAU transport og engros er et arbejdsmiljøforum til fremme af transport og engros branchens arbejdsmiljøforhold. BAU transport er en del af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø for transport, service, turisme og jord til bord.