Søg efter:    

Lettere at få anerkendt arbejdsulykker

Tidligere har der været eksempler på folk, der er kommet til skade på arbejdet, og hvor de senere har fået afslag på anerkendelse af skaden, fordi den var gået over af sig selv. Arbejdsulykken kunne derfor ikke anerkendes ifølge Arbejdsskadesikringsloven, da der ikke var varige mén eller tab af erhvervsevne. Arbejdsulykken skulle stadig anmeldes til Arbejdstilsynet hvis der var fravær udover tilskadekomstsdatoen. Det har givet anledning til forvirring.

Nu bliver det lettere at få anerkendt ulykker, der er sket på arbejdet. Det skriver Arbejdsmiljø i Danmark.

Ansatte, der kommer ud for en ulykke på deres arbejde, vil fremover få lettere ved at få anerkendt ulykken som en arbejdsskade. Meldingen kommer efter, at Folketinget i april har vedtaget et lovforslag, der bl.a. betyder, at skader, der går over af sig selv og arbejdsulykker, der ikke medfører en erstatning, også kan anerkendes som arbejdsskader.

Ændringen gælder for alle nye ulykker, der sker efter den 1. januar 2020.

Hvis ulykken skal anerkendes som en arbejdsskade, er det fortsat et krav, at der er sammenhæng mellem den skade, der er sket, og den hændelse, der har ført til ulykken.


Lovforslaget indebærer også, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) fra 1. januar 2020 får mulighed for at træffe selvstændig afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet. Det betyder, at tilskadekomne kan få hurtigere vished, om skaden skyldes arbejdet, fordi den enkelte ikke skal vente på, at godtgørelses- og erstatningsspørgsmålene bliver afklaret.


Også tilskadekomne, der klager over deres afgørelse, kan se frem til en hurtigere vurdering af deres klage. Folketinget har nemlig givet AES mulighed for selv at ændre afgørelser, der er truffet på baggrund af et konkret skøn.

 

Loven træder i kraft den 1. januar 2020. Enkelte dele af loven trådte i kraft den 1. juli 2019.

 

Læs artiklen her