Søg efter:    

Dialogen skal styrkes

NFA lancerer nyt webpanel for arbejdsmiljøprofessionelle

For at styrke dialogen mellem forskere og arbejdsmiljøprofessionelle lancerer Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) nu et webpanel. Det skriver Nationalt Forskningscenter.

Dialog mellem forskning og praksis er en forudsætning for, at resultater fra NFA’s forskning i arbejdsmiljø bliver relevante, anvendelige og bidrager aktivt til et bedre arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Derfor lancerer NFA nu et webpanel målrettet de arbejdsmiljøprofessionelle, som går i luften i januar 2020.

Idéen med webpanelet er at styrke de arbejdsmiljøprofessionelle og deres rolle som bindeled mellem forskere og arbejdspladser – fra forskning til praksis og fra praksis til forskning. Medlemmerne af webpanelet vil derfor ikke blot blive præsenteret for færdigproduceret viden.

Webpanelet skal for eksempel komme med input til, hvordan NFA bedst kan formidle viden om arbejdsmiljø, så den kan implementeres i praksis og føre til konkret handling. Samtidig er det håbet, at medlemmerne vil opleve, at de får ny viden og inspiration og en ny mulighed for at komme i dialog med andre, der også har interesse for arbejdsmiljø

Læs hele nyheden her