Søg efter:    

Antallet af arbejdsulykker er steget

En ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at der sidste år i alt blev anmeldt 63.707 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Det er ca. 17.400 flere end i 2020. Den samlede stigning i 2021 skyldes primært covid-19. Det skriver Arbejdstilsynet. 

 

Opgørelsen viser desuden, at antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen – den såkaldte ulykkesincidens – er steget til 219 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede i 2021. I 2020 var den på 159.

I 2021 er der anmeldt 9.778 arbejdsulykker i kategorien ”infektion og forgiftning”, som er den kategori, hvor covid-19 typisk bliver anmeldt. I 2019 og årene før blev der anmeldt ca. 300 i denne kategori. I årsopgørelsen sandsynliggøres det, at det øgede antal primært skyldes covid-19 tilfælde, der anmeldes som arbejdsulykker. 

Derudover anslås det, at godt 60 procent af de tilfælde, der anmeldes i kategorien ”uoplyst” eller ”anden skade”, også vedrører covid-19.

Hvis der ses bort fra covid-19 tilfælde, er det fortsat ”vand, kloak og affald”, ”tranport af gods” samt bygge- og anlægsområdet, der har flest arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen.

 

Læs hele nyheden her

 

Kender du BAU transport og engros´ vejledning Risikovurdering? 

Vejledningen giver en masse viden og information, som gør dig i stand til at vurdere risici i arbejdet.

 

  • Hvad kan gå galt?
  • Hvad gør jeg for at det ikke går galt?
  • Hvad hvis det alligevel går galt?

 

I vejledningen får du værktøjer som kan være med til at nedsætte arbejdsulykker på din arbejdsplads. 

 

Du finder vejledningen her