Søg efter:    

Mobning på arbejdspladsen

Ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Københavns Universitet og en række andre samarbejdspartnere viser, at der er en sammenhæng mellem mobning på arbejdspladsen og risikoen for selvmord eller selvmordsforsøg.

 

Hvis medarbejdere har været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder, har de næsten dobbelt så stor risiko for selvmord eller selvmordsforsøg. Helt præcist er risikoen 1,7 gange større, hvis de er blevet mobbet. 

 

Det vil sige, at for hver gang der er 10 personer, der har begået selvmord eller forsøg på selvmord i gruppen af medarbejdere, som ikke har rapporteret mobning, vil der være 17 personer, der har begået selvmord/selvmordforsøg i den gruppe, som er blevet mobbet.

 

Størst risiko for mænd

Kigger man isoleret på mænd, er risikoen for selvmord og selvmordsforsøg langt større. Resultaterne viste, at risikoen er næsten tre gange højere for mænd, der har været udsat for mobning på arbejdspladsen sammenlignet med mænd, der ikke har. 

 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på danske datasæt og forskellige spørgeskemaundersøgelser med svar fra knap 100.000 personer. Undersøgelserne er gennemført i perioden 2004-2014 og deltagernes gennemsnitsalder er 44 år

 

Læs hele nyheden her

 

      

Kender I BAU transport og engros´vejledning ”Har I brug for at pudse tonen af?”

I kan bruge vejledningen til at tage en dialog om mobning. Vejledningen giver gode råd i forhold til hvordan dårligt samarbejde og mobning kan håndteres. 

 

I finder Bau transport og engros´vejledning her