Søg efter:    

Antallet af anmeldte arbejdsskader

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2021 viser, at der 2021 blev der anmeldt 63.707 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Det er ca. 17.400 flere end i 2020.

Den samlede stigning i 2021 skyldes primært covid-19. I 2021 er der anmeldt 9.778 arbejdsulykker i kategorien ”infektion og forgiftning”, som er den kategori, hvor covid-19 typisk bliver anmeldt.

 

Stigninger i ulykkesincidens skyldes især covid-19

Ulykkesincidensen i 2021 er steget inden for alle branchegrupper i forhold til 2020 undtagen inden for ”frisører og anden personlig pleje”. ”Hospitaler” samt ”døgninstitutioner og hjemmepleje” er de branchegrupper, hvor anmeldte covid-19 tilfælde har bidraget mest til stigningen. Hvis der ses bort fra covid-19 tilfælde, er det fortsat ”vand, kloak og affald”, ”transport af gods” samt bygge- og anlægsområdet, der har flest arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen.

 

Dødsulykker

Med 36 tilfælde ligger antallet af dødsulykker i 2021 på samme niveau som i 2020. Det er branchegrupperne ”transport af gods” samt ”landbrug, skovbrug og fiskeri”, der fortsætter med det højeste antal med henholdsvis 9 og 6 dødsulykker i 2021.

Læs mere her

 

Kender du BAU transport og engros´ vejledning Risikovurdering? 

Vejledningen giver en masse viden og information, som gør dig i stand til at vurdere risici i arbejdet.

 

  • Hvad kan gå galt?
  • Hvad gør jeg for at det ikke går galt?
  • Hvad hvis det alligevel går galt?

 

I vejledningen får du værktøjer som kan være med til at nedsætte arbejdsulykker på din arbejdsplads. 

 

Du finder vejledningen her