Søg efter:    

Husker I de nyansattes sikkerhed?

En grundig introduktion til arbejdsmiljøet er særligt vigtigt for nyansatte. De skal lære ny kultur, arbejdsprocesser og rutiner at kende. Og arbejdsmiljøet bør være en naturlig del af introduktionen.

 

 

Ulykkesstatistikker viser, at unge og nyansatte er særligt udsatte for arbejdsulykker.

 

Er man både ung og nyansat, er der større risiko for at komme ud for en ulykke pga. manglende erfaring, oplæring og viden.

 

En vigtig årsag er også, at mange unge og nyansatte udviser unødig risikovillighed. Det er derfor vigtigt, at nyansatte bliver instrueret i at udføre arbejdet sikkert.

 

Det er vigtigt, at alle nyansatte får en god introduktion til virksomheden – både om generelle forhold og arbejdsmiljøforhold.

 

I virksomheder, hvor der er en arbejdsmiljørepræsentant, er det en god idé, at den nyansatte får hilst på arbejdsmiljørepræsentanten en af de første dage.

 

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har udgivet en værktøjskasse med inspiration til et introprogram om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde til nyansatte.

 

Du kan finde folderen Introduktion om arbejdsmiljø til nyansatte her

 

 

Værktøjskassen består af tre dele:

  1. Introduktion til arbejdsgiveren om nyansatte
  2. en tjekliste til arbejdsgiveren
  3. en folder til den nyansatte.

 

 

Tjeklisten kan tilpasses virksomhedens forhold. Brug den derfor som inspiration. Kassér det der ikke er relevant for jeres virksomhed og tilføj, så det passer til jeres behov og forhold.

 

Arbejdstilsynet har undersøgt en række ulykker, hvor nyansatte er kommet til skade. Undersøgelsen viser, at de mest almindelige årsager til de nyansattes arbejdsulykker er:

 

  • Manglende erfaring, oplæring og viden
  • Manglende instruktion og tilsyn med den nyansattes måde at udføre arbejdet på
  • Fejlhåndtering af tekniske hjælpemidler
  • Manglende plads/rum til opgavens udførelse
  • Ujævnt underlag/niveauforskel

 

Pas på nyansatte i jeres virksomhed. Få introduktion om arbejdsmiljø ind som en fast rutine.

 

 

Du kan downloade folderen Introduktion om arbejdsmiljø til nyansatte her