Søg efter:    

Vær på vagt overfor illegale migranter

Chauffører kan blive sigtet for menneskesmugling, hvis de transporterer illegale migranter over grænserne. Også selvom de ikke ved det.

 

Der er flere eksempler på, hvordan illegale migranter skjuler eller forsøger at skjule sig i eller på køretøjer, fx mellem førerhus og sættevogn, på taget eller i hulrum, i lastrummet eller over akslerne.

 

Det betyder at du som chauffør kan komme i klemme.

 

Har du illegale migranter med i din bil, med eller uden dit vidende, betragtes det som menneskesmugling, og kan straffes med bøde eller fængsel.

 

Derfor er det utrolig vigtigt, at du har et ekstra øje med din bil.

 

Hvad kan du gøre for at undgå at blive menneskesmugler:

 

• Tjek dit køretøj grundigt, inden du kører.

• Medtag ikke personer uden gyldigt ID, eller som du ikke kender.

• Er du i tvivl om vedkommendes ID, bør personen ikke tages med.

• Vedigangsætning eller langsom kørsel nær grænseovergange, færgeterminaler eller rastepladser, bør du iagttage, om personer forsøger at skaffe sig adgang til dit køretøj.

• Oplys aldrig din slutdestination til uvedkommende.

• Buschauffører skal være særligt opmærksomme på at aflåse bus og bagagerum, når køretøjet forlades. Vær opmærksom på, at personer kan skjule sig i større bagage. 

 

           

KONTAKT nærmeste politi på tlf. 114, hvis:

 

• du bliver kontaktet af mistænkelige personer, der spørger til din slutdestination.

• du oplever mistænkelig adfærd i nærheden af dit køretøj.

• personer forsøger eller har forsøgt at skjule sig på dit køretøj.

• du bliver tilbudt penge eller ydelser for at tage personer med

 

Husk at vigtige informationer, såsom signalement, registreringsnumre, køretøjsoplysninger mv. er af stor værdi for politiet.

 

Hvis du bliver udsat for trusler eller truende adfærd, ring STRAKS 112.

 

Husk også at kontakte andre chauffører og terminal-og færgepersonale på stedet, og din arbejdsgiver.

 

Efter sommerferien kommer der en folder, der sætter fokus på området. Følg nyhedsbrevet og få adgang til folderen så snart den er klar.