Søg efter:    

Nu kan du indstille til ArbejdsmiljøPrisen 2016

Kender du en virksomhed, der gør det særligt godt indenfor arbejdsmiljøet? Så er det nu, du skal gøre opmærksom på det.

 

 

Fristen for indstillingen er 12. september.

 

Du kan indstille en virksomhed indenfor fire kategorier, hvor de har arbejdet særligt godt med arbejdsmiljøet:

 

  1. Psykisk arbejdsmiljø
  2. Muskel-skeletpåvirkninger
  3. Arbejdsulykker
  4. Samarbejde om arbejdsmiljø

 

 

Før du indstiller en arbejdsplads er det en god ide at læse Arbejdsmiljørådets kriterier for ArbejdsmiljøPrisen 2016.

 

Dommerne læger vægt på:

 

• At arbejdsmiljøorganisation, ledelse og medarbejdere har samarbejdet om og/eller været inddraget i indsatsen.

• At indsatsen har medført konkrete resultater.

• At indsatsen har skabt vedvarende ændringer af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen fx ved ændring af kulturen, rutinerne eller processerne.

• At indsatsen vil kunne udbredes eller allerede er udbredt til andre afdelinger, andre arbejdspladser og/eller brancher

 

Efter en vurdering ud fra de generelle retningslinjer vurderer dommerkomiteen også indstillingerne ud fra konkrete kriterier for den pågældende priskategori.

 

De helt konkrete kriterier er:

 

Arbejdsulykker

At indsatsen har styrket sikkerhedskulturen på arbejdspladsen og derved er med til at forebygge, at der sker arbejdsulykker fx ved at sætte fokus på kultur, holdninger, normer i forhold til de interne rutiner, processer mm.

 

Psykisk arbejdsmiljø

At indsatsen rummer forebyggende elementer, der har til formål at reducere belastninger i arbejdsmiljøet og samtidig bidrager til medarbejdernes trivsel ved at skabe vedvarende ændringer i arbejdsmiljøet fx med fokus på arbejdspladskulturen, holdninger eller interne rutiner og processer.

 

Muskel-skeletpåvirkninger

At der i indsatsen er arbejdet systematisk med forebyggelse af belastende muskel-skeletpåvirkninger fx gennem reduktion af risikofaktorer, planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, instruktion, korrekt anvendelse af hjælpemidler og integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø.

 

Samarbejde om arbejdsmiljø

At indsatsen har styrket arbejdsmiljøet gennem samarbejde på arbejdspladsen og ved at integrere arbejdsmiljøet i processer eller strategiske beslutninger i de fora, hvor arbejdspladsen i forvejen drøfter strategi, værdigrundlag, planlægning, produktion, kvalitet, drift, økonomi mv.

 

Kriterierne er hentet fra www.arbejdsmiljoprisen.dk og her kan du også finde indstillingsskemaerne. Du kan også se tidligere års vindere.