Søg efter:    

Brand og redningskonference var en succes

Stor deltagelse til konferencen som brancheudvalget for brand og redning. Dagen bød på aktuelle temaer og debat. En succes, siger seniorkonsulent Finn Olsen.

 

 

Af Mette Bau

 

"Der er ingen tvivl om, at dagen var en succes. Jeg havde selv en god fornemmelse og hørte det fra flere af deltagerne efterfølgende. Vi ramte rigtigt i forhold til de emner, folk ønskede at høre noget om. Og så lagde vi mere op til debat i år, end vi har gjort tidligere. Det kunne folk godt lide," fortæller Finn Olsen, seniorkonsulent i brancheudvalget for brand og redning, der ligger under BAR transport og engros.

 

Konferencen foregik på Hotel Nyborg, og der var mødt talrigt op fra hele branchen. 88 repræsentanter fra hele branchen, Falck ledere, kommunale chefer, reddere og kommunale brandmænd sad klar i salen.

 

"Den årlige konference har til formål at formidle aktuelle arbejdsmiljø emner i branchen. Det er vigtigt, at den viden, der er hos fagfolk, kommer bredt ud," forklarer Finn  Olsen.

 

Fokus på kræft.

 

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget 3 millioner kroner til at undersøge, hvorfor brandfolk er mere udsatte for specielle  kræftformer

 

"Det er jo stadig sådan at visse former for kræft ikke anerkendes som arbejdsrelaterede for brandmænd. Men mistanken er der, så det fylder selvfølgelig hos folk," forklarer Finn Olsen.

 

På konferencen blev der fremlagt to forskningsprojekter om emnet. Det ene fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ved navn BIOBRAND. Det andet fra Kræftens Bekæmpelse ved navn EPIBRAND. Begge projekter er i gang, men resultaterne forventes udgivet i oktober 2017.

 

"Projektet fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø undersøger, hvad man kan måle i kroppen på brandmænd, der er ude i indsats. I projektet tager de blodprøver og urinprøver både før og efter brandmænd er udsat for partiklerne. Resultaterne kan sige noget om, hvad der bliver optaget i kroppen under en brandaktion," fortæller Finn Olsen.

 

"Det andet projekt fra Kræftens Bekæmpelse handler om at kigge tilbage i tiden på en større datamængde. Hvad kan vi se omkring kræft, når vi kigger på en stor gruppe af brandmænd? Kræftens Bekæmpelse har adgang til data på 12000 tidligere og nuværende brandmænd. Resultaterne fra den dataindsamling sammenligner de blandt andet med data fra politiet og militæret, for at se om der er en overhyppighed af visse kræftformer hos brandmænd. Den viden er vigtig i forhold til erstatningsmuligheder," forklarer Finn Olsen, der pointerer, at selvom der ikke er nogle endelige resultater, har projekterne givet anledning til handling.

 

"Der er fokus på den her risiko allerede nu. Og flere steder er man opmærksom på at ændre kultur og rutiner, så brandmændene er mindst mulig i kontakt med sundhedsskadelige partikler. I dag skal brandmænd ikke køre hjem i det tøj, de er ude i, og de skal gå i bad lige efter opgaven."

 

Terror og sikkerhed

 

Senere på dagen trådte Sydøstjyllands politi på podiet og fortalte om sikkerhed og forholdsregler ved indsatspersonale under terror.

 

"Det er et uhyggeligt aktuelt emne. For der er terroraktioner – også i Danmark, hvor branchen bliver involveret. Der var eksempelvis Krudttønden på Østerbro. Det er et emne med en masse utryghed," fortæller Finn Olsen, der udtrykker begejstring over politiets udmeldinger.

 

"Pointen på konferencen var, at politiet faktisk er enormt bevidste om sikkerheden for brand og redningsfolk i de her situationer. Poltiet er ikke uddannet til at tage sig af hverken ofre eller brand, og derfor har de brug for et meget tæt samarbejde med os.

 

De skal have os så langt frem som muligt samtidig med at vores folk skal være i sikkerhed. Det er kompliceret, men det blev tydeligt på konferencen, at de på mange fronter arbejder med vores sikkerhed. Det gav helt sikkert en masse tryghed for deltagerne," fortæller Finn Olsen.

 

Når uheldet er ude

 

Det sidste indlæg på konferencen satte også fokus på et emne med følelserne i spil.

 

Brandmand Johnny Ochwat fortalte om de menneskelige konsekvenser af et færdselsuheld under udrykning. Det har han selv haft helt inde på livet, da han sad bag rattet. Johnny Ochwat fortalte om hans eget voldsomme forløb med en masse spørgsmål og procedurer, der var hårdt følelsesmæssigt.

 

"Forhistorien til oplægget er færdselsloven. Et udrykningskøretøj må gerne køre overfor rødt, hvis det går godt. Men føreren af udrykningskøretøjet bliver dømt, hvis der sker et uheld - også selvom alle forholdsregler er overholdt. Og det har selvfølgelig konsekvenser for den pågældende fører," forklarer Finn Olsen.

 

Johnny Ochwats fortælling blev afsluttet med gode råd fra en advokat, der fører en del sager for netop brand og redningsfolk, der ender i den uheldige situation.

 

"Jeg bed mærke i, at han rådede folk til at sige så lidt som muligt til politiet, hvis de pludselig stod i situationen. De skulle sikre sig en bisidder til alle afhøringer og ikke underskrive en afhøringsrapport. Det handler om, at folk får sagt de rigtige ting," forklarer Fin  Olsen

Helt overordnet gav dagens temaer ifølge Finn Olsen branchen en masse tryghed. Der er fokus på branchen.