Søg efter:    

Nanopartikler kan give hjertekarsygdomme

Det er kendt, at hvis man gennem længere tid er udsat for luftforureningspartikler (fx forbrændingspartikler), så øger det risikoen for, at man udvikler en hjertekarsygdom.

 

Det skriver Videnscenter for Arbejdsmiljø i en artikel.

 

 

Risikoen stiger i takt med andelen af partikler i den indåndede luft. Mange industrielt fremstillede nanopartikler har samme størrelse og opbygning som luftforureningspartikler. Det er derfor nærliggende at antage, at indånding af nanopartikler vil have lignende effekter.

 

Det viser en gennemgang af resultaterne fra 79 videnskabelige undersøgelser udført på dyr (mus, rotter, kaniner), som forskere fra Københavns Universitet har foretaget i samarbejde med Dansk Center for Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

 

Partikler fra hhv. luftforurening, dieseludstødning og 3 forskellige typer af nanomaterialer (titaniumdioxid, carbon black og kulstofnanorør) har tilsyneladende en sammenlignelig effekt på udviklingen af åreforkalkning og på blodårernes forringede evne til at udvide sig og trække sig sammen (også kaldet vasomotor dysfunktion).

 

Men effekten af at indånde dieseludstødningspartikler er tilsyneladende lidt mindre end ved indånding af luftforureningspartikler og de 3 typer af nanomaterialer, siger Nicklas Raun Jacobsen, seniorforsker ved NFA.

 

Gælder både dyr og mennesker

 

Resultaternefra de 79 undersøgelser, stemmer godt overens med de effekter, som er set hos mennesker, der har været udsat for partikler fra hhv. luftforurening og dieseludstødning.Det ser derfor ud til, at man kan overføre viden fra dyrestudier direkte til mennesker.

 

Læs hele artiklen her