Søg efter:    

9 ud af 10 ulykker sker hos kunder

Ifølge Arbejdstilsynet sker de fleste snubleulykker indenfor godstransport ude hos kunderne. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på den gode adgangsvej i arbejdsmiljøorganisationen.

 

 

Chauffører besøger mange kunder hver dag for at afhente og levere forskellige slags varer.

 

Og uanset om chaufføren skal levere melsække til et bageri i kælderen, hente en palle med elektronik på et lager eller levere mælk i kasser til et supermarked, har transport- og adgangsvejene stor betydning for chaufførernes arbejdsmiljø.

 

Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiver og kunde samarbejde om at sikre gode transport- og adgangsveje for chaufføren, når han skal hente eller levere varer.

 

Det er ejeren af bygningen, der i samarbejde med brugerne – butik, restaurant, bageri, lager m.v. - skal sørge for at forholdene er i orden. Og det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for at planlægge chaufførens arbejde, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

 

Tag dialogen

 

I bør tage dialogen omkring adgangsveje i arbejdsmiljøorganisationen løbende. Er der steder, hvor der er problemer? Hvad kan der gøres? Hvem tager dialogen?

 

Her er nogle eksempler på steder I skal være opmærksomme:

 

Parkering:

 

Chaufføren bør kunne parkere last- eller varebilen tæt ved indgangen til stedet, hvor han eller hun skal aflevere eller hente varerne. Det kan være ved en rampe eller umiddelbart foran porten eller døren til varemodtagelsen eller forsendelsen.

 

Vejen ind:

 

Pladsforhold:

 

Når chaufføren leverer eller henter varer, skal der være god plads i både bredde og højde til personen, palleløfter eller et andet teknisk hjælpemiddel og de varer, der transporteres. Der skal være plads til, at chaufføren kan gå oprejst og køre og manøvrere hjælpemiddel og gods på sikker vis. Dette gælder også ved døre og porte. Man skal så vidt muligt have transportveje uden sving og drejninger, så chaufføren kan køre uden unødige start og stop. Der er behov for særligt gode pladsforhold, når der er sving på transportvejen og foran døråbninger og elevatorer.

 

 

Fri bredde:

 

Når chaufføren bruger et teknisk hjælpemiddel som stabler, palleløfter, bur, sækkevogn eller lignende, bør der som tommelfingerregel være 30 – 50 centimeter fri plads på hver side af det, der transporteres.

 

Frihøjde:

 

I gange og døråbninger, hvor der transporteres varer, skal der minimum være en frihøjde på 2,1 meter fra gulv til loft.

 

Underlag:

 

Underlaget på transportvejen skal sikre et godt fodfæste og skal minimere køremodstanden, når man skubber og trækker. Generelt skal underlaget være fast, stabilt, jævnt og vandret. Udendørs skal belægningen være asfalt, beton, fliser eller lignende. Vejen skal være fri for generende genstande og rod, og den må ikke være glat. Den skal være rengjort for sne, våde blade, sten, grus og andet og være vedligeholdt, så den er fri for huller og revner. Indendørs er kravene til underlaget de samme.

 

Niveauspring og hældninger:

 

Transportvejene bør så vidt muligt være uden niveauspring og hældninger.

 

Trapper:

 

Hvis der er trapper i transportvejen, må de ikke være for stejle - de skal have en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på. Trinene skal være vandrette og skridsikre, de må ikke være højere end 18 centimeter og trinenes dybe ikke mindre end 25 centimeter.

 

Elevator og lift:

 

Hvis chaufføren skal levere eller afhente varer på et andet niveau end der, hvor han har parkeret lastbilen, f.eks. i kælderen eller på loftet, er den optimale løsning at bruge en elevator eller en lift. Der er gode muligheder for at etablere lifte og elevatorer udvendigt eller indvendigt i bygninger - også i eksisterende byggeri.

 

Du kan læse mere om adgangsveje og tekniske hjælpemidler i vejledningen "Distribution af varer" her

 

 

Du kan også læse den helt korte folder "Gode arbejdsforhold for chauffører".

 

Den opsummerer kort: Kravene til en adgangsvej,  og hvad en god adgangsvej er.

 

Og her finder du også en overskuelig tjekliste, der nemt kan bruges til at vurdere adgangsforholdene hos jeres kunder. Tjeklisten kan også bruges som udgangspunkt for snak i arbejdsmiljøorganisationen.