Søg efter:    

Digital chikane

Arbejdspladser rammes også af digital chikane som vold og trusler på nettet. Det skriver arbejdsmiljøweb.dk i en artikel. 

 

 

Det kan være som følge af de mennesker man oplever konflikter med i arbejdssituationer. Det kan være relevant for Buschauffører samt tog og metrokontrollører at tage en diskusssion om digital chikane. Både holdningen til det og anmeldelsen af det.

 

Cyberchikane eller digital chikane kan defineres som en gentagen brug af ​​mobiltelefoner, SMS, instant messaging, e-mail, chat eller sociale medier samt blogs og hjemmesider til at chikanere, true eller skræmme nogen.

 

Den digitale chikane kan være vanskelig at spore, da udøveren som regel er en anonym eller falsk person, men flere og flere skjuler ikke længere deres identitet og fremstår med eget navn og evt. profil, når de kommunikerer.

 

De digitale forulempelser kan være meget belastende i længden, men ikke alt ubehageligt er ulovligt. For arbejdspladser og institutioner skal kunne tåle et kritisk blik fra borgere, medier og andre. Det er når tonen bliver truende eller chikanerende, at der er tale om digital chikane. 

 

Man kan diskutere, hvor meget man skal finde sig i?

 

Hvor slemt er det?

 

Chikanen opleves voldsom af nogle, mens den preller af på andre. Derfor er det svært at sige noget endegyldigt om, hvor hårdt det er at blive digitalt chikaneret eller truet. Den enkelte medarbejder påvirkes forskelligt, og netop derfor er det ekstra vigtigt, at man ikke forfalder til, at problemet også skal løses af den enkelte. Digital chikane må aldrig blive et individuelt problem, men skal tages lige så alvorligt, som hvis truslerne eller volden opstod i det fysiske møde.

 

Det afgørende er som oftest ikke mængden og arten, men hvordan ledelse og kolleger håndterer truslerne: især når der er fravær af en strategi, opleves krænkelserne personligt.

 

De negative virkninger af en digital chikane er som oftest, at den chikanerede umiddelbart efter foretager en personlig beskyttelse og føler det nødvendigt at slette kontaktoplysninger på nettet, lukke profiler på sociale medier og få hemmeligt telefonnummer. Adfærden på de sociale medier ændrer sig, og man kan sige, at den chikanerede kryber i en slags flyverskjul. Chikanerede fortæller, at de føler sig udmattede, får besvær med at koncentrere sig og at sove, og de bliver i tvivl om egne faglige kompetencer – havde jeg lavet en fejl, var der vitterlig noget om det, som den vrede borger sagde? Nogle beskriver, at de bliver bange for at tage telefonen og at åbne mails, og andre udvikler egentlige angstsymptomer, depressioner, stress og må sygemeldes.

 

Følgevirkningerne på arbejdspladserne kan være nedsat produktivitet, at andre må tage over, hvor en medarbejder slipper; det kan være tidskrævende, for eksempel at en anden i en periode må åbne mails for en ramt medarbejder.

 

Sæt det i system

 

De fleste arbejdsplader har et fuldstændig færdigt system til at registrere, anmelde og håndtere fysiske voldsepisoder, trusler mv, og alle ved, hvad der skal ske, hvis man får en lussing af en borger eller oplever trusler fra samme. Præcis de samme forhold for registrering, anmeldelse og håndtering kan tages i brug og tilpasses, når det drejer sig om trusler og chikane, der kommer via internet, mail og telefon både inden for arbejdstid og uden for arbejdstid.

 

Da arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet, er det også arbejdsgiveren, der skal orienteres om chikanen og håndtere den efterfølgende. Arbejdsgiveren bør foretage de nødvendige skridt til at sikre medarbejderens sikkerhed og sundhed, sådan som der står i arbejdsmiljøloven. Det gælder fx at fastlægge en procedure for både den akutte og den efterfølgende håndtering af sådanne sager, det gælder at sørge for eventuel bistand til den krænkede, og det gælder fx at håndtere en eventuel kommunikation med den krænkende.

 

Læs hele artiklen og baggrunden for den her

 

Snak om chikane, konflikter, vold og trusler: Materiale fra BAR transport og engros kan hjælpe jer på vej:

 

Læs: ”Værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder”

 

Instruktionsmateriale under persontransport konflikthåndtering

 

Læs: ”Arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstid”