Søg efter:    

Tjek arbejdsskadestatistikken

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udgiver nu Arbejdsskadestatistik 2016. Statistikken rummer opdaterede tal for hele arbejdsskadeområdet, herunder ulykker, erhvervssygdomme og erstatninger - og viser udviklingen på arbejdsskadeområdet fra 2010-2016 i tal.

 

 

Arbejdsskadestatistik 2016 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2010 til 2016. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene for perioden fra 2010 til 2016 præsenteret i tabeller samt indledningsvis en kort sammenfatning af de overordnede tendenser, udviklingstræk og særlige omstændigheder angående oprettede nye sager, afsluttede nye sager, anerkendelser samt erstatningsudgifter.

 

I statistikken kan du bl.a. læse om, at der siden 2013 er blevet anerkendt færre ulykker. Det skyldes en højesteretsdom fra 2013, der slår fast, at en ulykke skal have medført varige skader for at kunne anerkendes. ”Højesteretsdommen fra 2013 har betydet, at vi må afvise flere af de mindre alvorlige sager om ulykker”, fortæller direktør i AES, Anne Kristine Axelsson, og understreger:  ”Der er tale om afvisning af sager, som vi tidligere anerkendte uden erstatning. Der er derfor ingen, der mister erstatning som følge af dommen”. Generelt er der sket et fald i antallet af anmeldte ulykker i alle brancher fra 20.662 i 2015 til 18.911 2016.

 

I selve rapporten kan du finde flere relevante oversigter bl.a.:

 

  • Side 42: Tabel II.15 Antal anerkendte arbejdsulykker per 1.000 beskæftigede fordelt på hovedbranche. Herunder finder du tallene for transportbranchen.

 

  • Side 45: Tabel II.17 Andel anerkendte ulykker i perioden 2010-2016 fordelt på skadeart og hovedbranche. Herunder finder du tallene for transportbranchen. Du kan bl.a. aflæse at der er flest knoglebrud og forstuvninger.

 

  • Side 67: Tabel III.11 Andel anerkendte erhvervssygdomme i perioden 2010-2016 fordelt på anmeldediagnose og hovedbranche. Herunder finder du tallene for transportbranchen

 

 

Læs mere om arbejdsskadestatistikken her