Søg efter:    

Der skal anmeldes flere arbejdsulykker

Undersøgelser viser at det kun er halvdelen af anmeldelsespligtige ulykker, der bliver anmeldt

 

 

Hvilke barrierer er der hos virksomhederne for at anmelde arbejdsulykker, og hvad motiverer virksomheder til at anmelde arbejdsulykker? Det har rådgivningsfirmaet Oxford Research undersøgt for Arbejdstilsynet.

 

Undersøgelsen er baseret på interview med 10 nøglepersoner inden for arbejdsmiljø og med 35 virksomheder. De 35 virksomheder er udvalgt på baggrund af data fra Arbejdstilsynet om anmeldte arbejdsulykker under hensyntagen til virksomhedstyper og -størrelser, brancher og varighed af arbejdsudygtighed efter arbejdsulykker.

 

Det betyder, at alle virksomheder, der indgår i kortlægningen, har anmeldt arbejdsulykker i perioden 2012-2015. Undersøgelsen kan give inspiration til, hvordan der kan sættes ind over for underanmeldelse.

 

I rapporten er der opstillet 18 anbefalinger, som især centrerer sig om en mere entydig fortolkning af anmeldereglerne, og som peger på bedre kommunikation om reglerne.

 

Arbejdstilsynet planlægger en kommunikationsindsats i efteråret 2017, der skal øge virksomhedernes motivation til at anmelde arbejdsulykker.

 

Læs rapporten her

 

BAR transport har i samarbejde med iNudgeyou udgivet en rapport om større fokus på indberetning af nærvedulykker. Læs den her.