Søg efter:    

Kvinder og mænd reagerer forskelligt på mobning

Kvinder, der bliver mobbet på arbejdet, har dobbelt så højt langtidssygefravær som andre kvinder. Mænd forlader derimod i højere grad arbejdsmarkedet for en stund. Det tyder ny forskning på, skriver Videncenter for Arbejdsmiljø.

 

 

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Aarhus BBS ved Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Undersøgelsen peger på, at mændene har dobbelt så stor sandsynlighed for at forlade arbejdsmarkedet i en periode. Tre procent af mændene forlader jobbet, når de bliver mobbet.  Undersøgelsen viser ikke noget om, hvorvidt mændene bliver fyret, eller om de selv vælger at kvitte jobbet.   

 

Vi ved ikke, hvorfor mænd og kvinder reagerer forskelligt på mobning, men undersøgelsen kunne tyde på, at mændene i mindre grad finder sig i det, mens kvinderne beholder jobbet og ser, om de kan få det til at fungere, siger professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Åse Marie Hansen. Hun er en af forskerne bag undersøgelsen.

 

Forskerne har fulgt sygefraværet fem år, før mobningen fandt sted, og fem år efter. For kvinderne er sygefraværet dobbelt så højt i to år, efter de blev mobbet, og stadig højere tre år efter, når man sammenligner med kvinder, der ikke har været udsat for mobning. Herefter mindskes forskellen til at være helt væk efter fem år.

 

Undersøgelsen viser også, at lidt flere kvinder end mænd oplever, at de bliver mobbet på arbejdet. Syv procent angiver, at de er udsat for mobning. Heraf er 57 procent kvinder og 43 procent mænd. I alt 3.358 ansatte fra både offentlige og private arbejdspladser har deltaget.

 

 

Læs hele artiklen her

 

 

Få gode råd her til at forebygge mobning 

 

Bar transport og engros udgav i 2016 vejledningen:

Har du brug for at pudse tonen lidt af? Om hvordan dårligt samarbejde og mobning kan håndteres

Find vejledningen her