Søg efter:    

Alvorlige arbejdsulykker ved fald, gliden og snublen

Når talen falder på alvorlige ulykker, tænker de fleste, at det handler om dødsulykker eller amputationer. Man forestiller sig det værste. Men i Arbejdstilsynets terminologi er en alvorlig ulykke, en ulykke, der medfører mere end tre ugers fravær fra arbejdspladsen.

 

 

Banale ulykker som faldulykker kan derfor blive kategoriseret som en alvorlig ulykke.

 

Faldulykker er en af de hyppigst forekomne ulykkeskategorier og skaderne kan spænde fra mindre alvorlige til mere alvorlige skader, der gør, at medarbejderen ikke kan arbejde. Og der kan gå lang tid før vedkommende er tilbage på arbejdspladsen.

 

For chauffører og lagermedarbejdere er en skade på fod eller ben altafgørende for arbejdsevnen. Derfor er det vigtigt at kigge på ulykkesrisici i forbindelse med fald, gliden og snublen.

 

Ulykkerne sker oftest fordi der er rod, glat, mørkt eller hvis medarbejderen bærer ting og ikke kan se hvor han går.

 

Tal fra Arbejdstilsynet

 

Der er i perioden 2012-2016 i alt anmeldt ca. 37.000 alvorlige arbejdsulykker med en forventet fravær på 3 uger eller mere til Arbejdstilsynet svarende til ca. 7.400 om året.

 

Fordelingen af de ca. 37.000 ulykker på skademåder viser, at fald, gliden og snublen med 22,4 pct. er den næst hyppigste måde at komme til skade på blandt alle alvorlige ulykker, hvor skademåden er kendt. Det svarer til 8.298 tilfælde.

 

Den hyppigste måde at komme til skade på er Akut fysisk overbelastning af legemet eller dele heraf, som udgør 22,7 pct.

 

I perioden 2012-2016 har andelen af ulykker ved fald, gliden og snublen varieret fra 20 pct. af alle alvorlige arbejdsulykker i 2012 til 24 pct. i 2014.

 

Når man taler om kategorien fald, gliden og snublen, omfatter det tre skademåder:

 

• Vandret bevægelse, stødt på/mod (tilskadekomne er i bevægelse, genstand er ikke i bevægelse), herunder fald i samme niveau

• Akut overbelastning ved snublen/vrikken om/træden forkert (uden at falde)

•  Andre typer fald, stød imod en stationær genstand - tilskadekomne er i bevægelse -, som ikke er anført her.

 

I branchen vejgodstransport er der i perioden 2012 – 2016 anmeldt 1189 alvorlige ulykker i alt. Heraf er 261 faldulykker i kategorien falden, gliden, snublen. Det vil sige 22 % af alle alvorlige ulykker.

 

Der er både menneskelige og økonomiske omkostninger ved faldulykker. Så det kan være en god idé at sætte fokus på området.

 

Læs mere om forebyggelse af ulykker her