Søg efter:    

Forenkling af reglerne om førercertifikater

Den 1. januar bliver der nemmere at finde rundt i reglerne om førercertifikater til kraner, gaffeltruck, gaffelstablere og teleskoplæssere, når de ti eksisterende uddannelser bliver til syv.

 

 

Nye regler om førercertifikater til kraner, gaffeltruck, gaffelstablere og teleskoplæssere betyder, at det bliver nemmere for virksomhederne at finde rundt i reglerne og i udbuddet af uddannelser. Samtidig indebærer ændringerne, at uddannelsesstrukturen bliver mere fleksibel i forhold til nye maskintyper, der kommer på markedet.

 

Gaffeltruck og gaffelstablere

 

Gaffeltruck- og gaffelstableruddannelserne bevares begge uændret. Nyt er dog, at gaffeltruckcertifikater, der er udstedt efter den 1. januar 2018, ikke vil give ret til at føre teleskoplæssere. Gaffeltruck B-certifikater, der er udstedt efter de gældende regler, vil give ret til at føre teleskoplæssere indtil den 31. december 2018.

 

Teleskoplæssere

 

Fremover vil der kun være én uddannelse til teleskoplæssere. Uddannelsen svarer til den nuværende teleskoplæsser A-uddannelse. Uddannelseskravet vil gælde for førere af teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler, eller som bruges til løft af containere i terminalområder.

 

Som noget nyt vil der også blive krav om teleskoplæssercertifikat, når teleskoplæsseren bruges til løft af personer. De nuværende teleskoplæsser A-certifikater vil også fremover give ret til at føre teleskoplæssere med mandskabskurv.

 

Den nuværende teleskoplæsser B-uddannelse udgår. Hvis teleskoplæsseren skal bruges til kranarbejde – og løftekapaciteten er over 8 tonsmeter – skal man fremover både have bestået teleskoplæsseruddannelsen og kranbasisuddannelsen. Kranførercertifikater efter de gældende regler vil – for så vidt angår kranarbejde – fortsat være gyldige som supplement til teleskoplæssercertifikatet.

 

Gamle certifikater

 

Certifikater, der er udstedet efter de nuværende regler, vil fortsat være gældende. Man skal således ikke have nye certifikater som følge af de nye regler, med de få undtagelser, som her er nævnt vedrørende gaffeltruckcertifikat og teleskoplæssere, der bruges til kranarbejde.

 

HUSK: Uanset certifikat har arbejdsgiver fortsat en instruktionsforpligtelse.

 

Se mere på AT.dk

https://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/2017/09/foerercertifikater