Søg efter:    

Fire stærke mod stress

Det er individuelt, hvad der stresser os. Men fire faktorer har indflydelse på, om vi føler os stressede på arbejdspladsen eller ej. Det skriver Videncenter for arbejdsmiljø.

 

 

Mennesker er forskellige og reagerer forskelligt på de samme begivenheder. Men meget af det, der skaber stress for den enkelte, kan fjernes eller reduceres væsentligt. Overordnet set handler det om at skabe rum og forudsætninger for, at en medarbejder i en virksomhed har positive forventninger til opgaver og arbejdsforhold.

 

Forebyg stress: Start med en ærlig snak om, hvad der stresser

 

Det er især fire faktorer der er afgørende for, at vi ikke så let bliver slået ud af stress. Det viser undersøgelser.

 

1.Følelsen af at have kontrol over situationen

 

Når vi har indflydelse på vores situation, kan vi bedre håndtere stress. Oplevelsen af kontrol er nemlig vigtig for, at vi føler os trygge. Af samme årsag anser de fleste det for farligere at flyve end at sidde bag rattet i sin bil, hvor man føler, at man har kontrol over situationen

 

2.Følelsen af forudsigelighed

 

Det opleves mindre stressende, hvis vi på forhånd ved, at vi skal udsættes for noget stressende. Vi vil hellere have, at tandlægen siger: “Nu borer jeg fire gange mere, og så er vi færdige”, end “Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager”.

 

3.Social opbakning fra kolleger og ledelse

 

Forskningen viser, at social støtte i pressede situationer kan minimere stressreaktionerne. Det hjælper at have en at tale med, og en der fortæller, at det nok skal gå.

 

4.Følelsen af at tingene går i den rigtige retning

 

Følelsen af, at det går den rigtige vej, giver tro på, at det nok skal lykkes. Derfor er det vigtigt, at virksomhedens målsætninger og beslutninger kommunikeres på en troværdig måde, som skaber forventning om at nå målet.

 

 

Om stress:

 

Stress kan både være gavnligt og skadeligt Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Stress er hverken travlhed eller en sygdom. Det er belastningssymptomer, der kan udløse forskellige sygdomme. Ifølge teorier kan man skelne mellem to slags stress:

 

  • Den kortvarige stress, som er normal og gavnlig.
  • Den langvarige stress, som er skadelig for helbredet. 

 

Læs mere om stress her

 

BAU transport og engros har udarbejdet vejledningen” Stress og forebyggelse”, hvor du kan få en masse faktuel viden om stress samt få gode råd om at gå fra stress til god trivsel. Læs den her

 

Fakta fra vejledningen:

 

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til såvel fysisk som psykisk sygdom. Om det går så galt, afhænger især af, hvor stor belastningen opleves at være, og hvor længe oplevelsen af belastningen varer. Andelen af ”meget stressede” folk i den arbejdsdygtige alder i Danmark ligger på omkring 10 %. Arbejdsbetinget stress er et af de mest udbredte arbejdsbetingede helbredsproblemer.

 

Fra stress til trivsel

 

Stress er ikke kun den enkeltes problem, men et problem der skal løses i fællesskab på arbejdspladsen. Stress kan blive selvforstærkende og føre til permanent langvarig stress. Har man fundet, hvilke arbejdsvilkår der har været medvirkende til stressen, er det vigtigt, at man undersøger muligheden for at ændre dem.