Søg efter:    

Nyt inspirationskatalog til nudging på jernbanespor

Der kan være en række forskellige forklaringer på, at mennesker ender med at befinde sig på sporene af jernbaner. Inspirationskataloget omhandler arbejdet med at reducere antallet af personer, som krydser jernbanespor eller bevæger sig for tæt på perronkanter.

 

 

Tog-person kollisioner er den førende årsag til dødsulykker ved jernbaneulykker i EU. Dødsulykker og nærved hændelser ved jernbanen er tæt forbundet med lokomotivføreres psykiske arbejdsmiljø. Dødsulykker og nærved hændelserne kan medføre blandt medføre arbejdsrelateret stress, angst og søvnproblemer

 

Kataloget er udarbejdet af iNudgeyou og BAU transport og engros og er tænkt som en inspiration til arbejdsmiljøindsatser som sigter på at forbedre lokomotivføreres psykiske arbejdsmiljø.

 

Nudging har en øget opmærksomhed i øjeblikket og i inspirationskataloget har parterne brugt nudging til at forbedre lokomotivføres psykiske arbejdsmiljø. Der findes ikke nogen ’One-size-fits-all’ løsning til at reducere antallet af kryds af sporene. Til gengæld findes der en række specifikke nudges som potentielt vil kunne reducere dele af problemet.

 

Formålet med inspirationskataloget er:

  1. Reducere antallet af krydsninger af sporene.
  2. Reducere antallet af personer som bevæger sig tæt på perronkanter.
  3. Optimere på personers adfærd så der tages mere hensyn til lokomotivføreres psykiske arbejdsmiljø.

 

De forskellige problemområder er søgt løst gennem interviews med nøglepersoner i industrien, observationer på konkrete stationer og litteraturstudier.

 

I inspirationskataloget kan I nemt slå op under de enkelte problemområder og læse om:

 

1. Selve problemet/udfordringen.

2. Løsningsmuligheder til det konkrete problem.

 

Et eksempel:

 

Problem: Personer krydser spor ved elefantstier.

Løsningsmuligheder: Opsætning af hegn- også selvom det kun er 1 meter højt.

Effekt andre steder: I Finland reducerede metoden antallet af krydsninger på jernbanesporet med 94,6 %.

 

Læs om alle udfordringerne og løsningsmulighederne i inspirationskataloget her