Søg efter:    

360 grader rundt om stress og muskelskeletbesvær

BAU transport og engros´ holdt sidst i oktober årskonference med temaet stress og muskelskeletbesvær. De fremmødte fik præsenteret viden, dilemmaer og gik derfra med nye refleksioner.

 

 

Der var rekordstort fremmøde på 119 deltagere, så salen var fuld på Scandic Kolding, da BAU transport og engros´ havde inviteret til temadag om stress og muskel skeletbesvær. Arbejdsmiljøchef Anders Just for Dansk Industri bød velkommen og herefter kom der en række indlæg.

 

Hvad vi egentlig ved om muskelskeletbesvær?

Oplægget blev holdt ved Jeanette Reffstrup Christensen, studieleder for kandidatuddannelsen i ergoterapi og assisterende professor i forskningsenheden Fysisk aktivitet og sundhed i arbejdslivet, Syddansk Universitet.

”Når vi kigger på, hvad der bliver forsket i Danmark, så er det sygdomme, som ikke koster samfundet nær så mange penge som muskelskeletbesvær. Det koster rigtig mange penge hvert år, for der er rigtig mange, der ender med problemer i den kategori,” forklarede Jeanette Reffstrup Christensen.

”En af de ting, vi ved nu, er, at det ikke nødvendigvis er godt eller nok at være fysisk aktiv på arbejdet, for det er ofte belastende aktivitet, vi ser i arbejdslivet”

Tallene fra forskningen viste, at folk der er meget fysisk aktive på arbejdet, har dobbelt så stor risiko for langtidssygefravær på grund af muskelskeletbesvær. Hvis de samme var fysisk aktive i fritiden faldt risikoen med 25 %.

”Det handler grundlæggende om, at fysisk aktivitet skal være intelligent aktivitet eller intelligent træning for den enkelte. Det vil sige træning og aktivitet, der understøtter de risikofaktorer der er i jobbet eller hos det enkelte menneske,” forklarede Jeanette Reffstrup Christensen.

 

Synergi mellem sundheds- og arbejdsmiljøarbejdet

I Arriva har et strategisk arbejde med at forankre sundhed i arbejdsmiljøledersystemet skabt et langt bedre arbejdsmiljø.

”Vi har fundet ud af, at det smitter direkte af på arbejdsmiljøet, når vi igangsætter forskellige projekter med fokus på sundhed. Så det er blevet en helt integreret del af vores arbejdsmiljøorganisation indsats både centralt og ude i organisationen,” fortalte Dorthe Nedermark, Head of Corporate Health, Safety and Environment i Arriva.

Tilbage i 00´erne indførte Arriva for første gang mindre sundhedsprojekter. Dengang var det ikke en del af deres strategi, men mere tilfældigt hvad, hvor og hvordan projekterne blev igangsat. Det betød, at projekterne ofte gik i sig selv og aldrig blev forankret i organisationen.

”I dag er det en helt gennemgående del af vores måde at tænke arbejdsmiljø på. Vi igangsætter projekter helt strategisk og sørger for, at de kommer i faste strukturer og at ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter er med ind over, så det forankres ude i organisationen,” forklarede Dorthe Nedermark.

Hun havde talrige eksempler på, hvordan arbejdsmiljøet har løftet sig rundt omkring i organisationen efter sundhedsprojekterne. Nogle af de konkrete ting hun har hørt og lagt mærke til er, at medarbejderne er blevet bedre til at snakke sammen og hilse på hinanden. Der er generelt en øget trivsel, fordi de sociale netværk er blevet bedre på arbejdspladsen.

 

Arbejdsmiljø på lager og i transport

”Vi har en meget stor spredning i ulykker på de forskellige lagre, og det bruger vi til er at tage en dialog om at nogen er foran og nogle er bagud. Hvad kan vi lære af hinanden?” fortalte Thomas Hermann, arbejdsmiljøchef, Coop Danmark A/S, da han holdt oplæg om Coops arbejdsmiljøarbejde.

Coop arbejder strategisk med deres arbejdsmiljø, og de har fokus på vaner og tilgang til risici for at nedbringe antallet af ulykker.

”Vi arbejder med at skabe en sund sikkerhedskultur, vi arbejder med at have med ambassadører og en masse uddannelse,” fortalte Thomas Hermann.

Coop arbejder ud fra Bradley modellen, som er en model, der viser, hvad der skal til for at opnå de forskellige trin mod en sikker og sund arbejdsmiljøkultur.

 

Dilemmaer om stress

Dacapoteatret og psykolog Tanja Kirkegaard fra Arbejdsmedicinsk klinik satte fokus på stress i arbejdslivet. Dilemmaer og problematikker blev dels iscenesat gennem monologer og teater, som blev diskuteret efterfølgende.

For hver iscenesættelse opstod der spørgsmål, som salen og deltagerne skulle tage stilling til i forhold til deres egen virkelighed. Formålet var at skabe refleksion og nye tanker omkring stressproblematikker, som kan være svære både at opdage og håndtere.

”Det er vigtigt at opdage stress i tide, men når en medarbejder er stresset og ender med en sygemelding, er det også utrolig vigtigt at sikre, at de kommer bedst muligt tilbage på arbejdet,” forklarede Tanja Kirkegaard og satte fokus på vigtigheden af en konkret handlingsplan, kollegial omsorg og støtte samt en jævnlig kontakt til den sygemeldte medarbejder.

 

Nyt fra BAU transport og engros

Partskonsulenterne Kjeld Hougaard Jensen, 3F og Susanne Linhart, DI viste nyeste materiale fra BAU transport og engros fra det sidste års tid. De satte også fokus på websitet www.bevarryggen.dk, hvor virksomheder kan finde viden, inspiration og gode råd både i form af film og tekst.

De opfordrede til, at fortælle om emner eller problematikker virksomheder ønskede at få fokus på fremover.

 

Arbejdstilsynets fokus i brancherne

Arbejdstilsynet sluttede dagen af med deres fokuspunkter, når de kommer på tilsyn i transport og engrosbrancherne. Den overordnede prioritering er psykisk arbejdsmiljø, ulykker og ergonomi, hvilket er bestemt fra politisk hold.

Indenfor ulykker er der især fire hovedområder, som Arbejdstilsynet kigger på, når de kommer ud i brancherne. Erfaringen er, at der sker mange ulykker indenfor netop de fire områder: Fald ved arbejde i højden, Ramt af genstande, påkørsel samt fald og snublen.

”Vi hører ofte folk sige, at der ikke sker ulykker indenfor de nævnte områder, men det gør der. Det er netop blevet fokusområder på grund af de mange indberetninger om ulykker. Så jeg vil gerne opfordre til at alle virksomheder tager områderne alvorligt,” forklarede Naja Bock Andersen fra Arbejdstilsynet

 

Ny viden med hjem

Flere af deltagerne udtrykte stor tilfredshed med dagen. De havde fået viden og refleksioner med hjem.

”Jeg har tænkt over det med stressproblematikker. Hvordan vi får mere fokus på det i virksomheden. Hvordan spotter vi det, og hvordan sikrer vi, at folk ikke går rundt med det alene. Skal vi lave nogle politikker eller lign.” fortalte Jens Wornach fra Keolis.