Søg efter:    

Ny farligt gods guide

Der er kommet en ny revidering af Farligt gods guide. Den er opdateret i henhold til nye bekendtgørelser.

 

Farligt gods guiden indeholder alt hvad du skal vide.

 

Her et udpluk af emnerne:

 

 • Hvilke dokumenter skal medbringes?
 • Hvad skal angives i transportdokumentet?
 • Er godset mærket som LQ eller EQ?
 • Skal jeg have skriftlige anvisninger – Sikkerhedskort og hvordan ser det ud?
 • Hvilke udstyr skal medbringes?
 • Hvilke brandslukningsudstyr skal medbringes?
 • Skal bilen/køretøjet være godkendt til kørsel gods?
 • Skal jeg have et ADR chaufførbevis eller andet?
 • Må forskellige klasser af farligt gods sammenlæsses? 2
 • Må forskellige klasser af klasse 1 stoffer (eksplosiver) sammenlæsses?
 • Er der begrænsninger for, hvor meget farligt gods der må køres med ad gang?
 • Hvordan skal køretøjerne være afmærket?
 • Hvordan skal emballage være afmærket?
 • Er der regler for statisk elektricitet?
 • Er der begrænsninger for, hvor meget der må/skal fyldes i tankbiler/ container mv.?
 • Skal køretøjerne holdes under opsyn?

 

Læs den her