Søg efter:    

#MeToo kan inspirere til snak om tonen i virksomheder

Siden oktober måned har der været masser af snak i medierne om kampagnen #MeToo. Hashtagget har været brugt til at oplyse, skabe debat om og gøre opopmærksom på seksuel chikane. Der har været masser af meninger om kampagnen, men en ting er sikkert. Den kan bruges til at sætte fokus på en virksomheds omgangstone overfor hinanden.

 

Bau transport og engros´ synes #MeToo kampagnen er en udmærket mulighed for at sætte fokus på mobning og chikane, og opfordrer derfor alle virksomheder til at bruge kampagnen som inspiration til at snakke chikane og omgangstone.

 

 

Diskuter for eksempel spørgsmål som:

 • Hvordan er vores omgangstone?
 • Føler alle sig godt tilpas i hinandens tonefald og omgangsform?
 • Ved vi om nogen føler sig stødt?
 • Er der mønstre og vaner, som vi kan ændre?
 • Hvad kan vi forbedre hos os?

 

Som inspiration til arbejdet, kan I kigge i vejledningen: Har I brug for at pudse tonen af? – hvordan dårligt samarbejde og mobning kan håndteres. Find den her.

 

 

Et kort uddrag fra vejledningen:

 

De færreste ønsker at mobbe andre. Men vi kan krænke andre, uden at vi ved det. Derfor er det så vigtigt, at der bliver sagt fra, hvis man oplever krænkelser – både som vidne og som den, der bliver krænket. Og at det bliver respekteret, når nogen siger fra.

 

Det er dog vigtigt at understrege, at drillerier ikke nødvendigvis er mobning. Hvis begge parter opfatter drillerierne som en hyggelig del af dagligdagen.

 

Men en bemærkning sagt i sjov kan misforstås. Så vær ekstra opmærksomme, når I taler i telefon, hvor man ikke kan se blinket i øjet.

 

Både ledelse, medarbejderrepræsentanter og den enkelte kan gøre meget for at forebygge og håndtere mobning.

 

Arbejdspladsens muligheder:

• Skab en kultur, hvor mobning er no go

• Håndter det, hvis der er mistanke om mobning

• Håndter skænderier og konflikter

 

Hvad kan den enkelte gøre?

• Sig fra

• Respekter andre, når de siger fra

• Reager, hvis du oplever, at andre bliver krænkede

 

I kan finde masser af inspiration i vejledningen, der indeholder 4 dele:

• Definition af mobning

• Overvejelser og gode råd til arbejdspladsen

• Hvad kan den enkelte gøre?

• Gode ideer og redskaber

 

 

 

 

Hvis I vil arbejde med at forebygge seksuel chikane, så fin mere inspiration her

 

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en ny pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne.

 

Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane” og bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden. Pjecen indeholder inspiration til arbejdet med at forebygge og har bl.a. følgende anbefalinger:

 

 • Seksuel chikane er uacceptabel
 • Hav klare retningslinjer
 • Brug dialogen som værktøj
 • Det skal være okay at sige fra
 • Klarlæg roller og ansvar
 • Bevar fokus på forebyggelse af seksuel chikane