Søg efter:    

Arbejdstilsynet har offentliggjort indsats fra 2016

Transport af passagerer var en af udvalgte brancher, Arbejdstilsynet førte udvidet tilsyn i igennem 2016. Indsatsen blev afholdt i brancher, der enten er belastet pga, langtidssygefravær, overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø eller i forhold til muskel-skelet besvær.

 

 

Her følger en opgørelse over resultaterne fra transport af passagerer.

 

Resultater:

 

Arbejdstilsynet har i 2016 gennemført risikobaseret tilsyn på 124 virksomheder indenfor branchegruppen Transport af passagerer.

  • 4,8 procent svarende til at seks virksomheder har modtaget mindst én afgørelse om muskel-skeletbesvær.
  • 2,4 procent svarende til tre virksomheder har modtaget mindst én afgørelse om psykisk arbejdsmiljø.
  • 5,6 procent svarende til syv virksomheder har fået en vejledning om psykisk arbejdsmiljø.

 

Om risikobaseret tilsyn:

 

Det udvidede risikobaserede tilsyn indebærer, at det almindelige risikobaserede tilsyn udvides med en særlig grundig og målrettet gennemgang af virksomhedens ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Et udvidet risikobaseret tilsyn sker som udgangspunkt på et selvstændigt tilsynsbesøg, der ligger efter det almindelige risikobaserede tilsyn. Tidspunktet aftales med virksomheden, så de relevante deltagere kan være til stede. Der kan dog være tilfælde, hvor den grundige afdækning sker allerede på det indledende risikobaserede tilsyn, herunder i det tilfælde, hvor den tilsynsførende på det indledende risikobaserede tilsyn kan konkludere, at der ikke er behov for en grundigere afdækning.

 

Når resultaterne skal gøres op, kan man derfor ikke skelne imellem, hvilke reaktioner, der specifikt er en følge af det udvidede risikobaserede tilsyn og hvilke afgørelser, der hænger sammen med det almindelige risikobaserede tilsyn. Nedenstående resultater vedrører derfor alle reaktioner om muskel-skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø i afgivet på risikobaseret tilsyn i branchegruppen Transport af passagerer i 2016.

 

Reaktioner og erfaringer om muskel-skeletbesvær:

 

Der er afgivet i alt syv afgørelser og fem vejledninger om muskel-skeletbesvær indenfor branchegruppen Transport af passagerer på det risikobaserede tilsyn i 2016. Fem ud af de syv afgørelser og fire ud af fem vejledninger vedrører arbejdsmiljøemnet løft, som indenfor branchegruppen Transport af passagerer oftest vil være løft af bagage. Fordelingen af reaktioner på arbejdsmiljøemner skal fortolkes med forsigtighed på grund af det lave antal reaktioner.

 

Reaktioner om løft i denne branchegruppe er ofte relateret til håndtering, herunder løft, af passageres baggage. Denne varierer i vægt, og kan være svær at vurdere for ansatte i branchen. 

 

Reaktioner og erfaringer om psykisk arbejdsmiljø:

 

Arbejdstilsynet har i alt afgivet 3 afgørelser og 8 vejledninger om psykisk arbejdsmiljø i branchegruppen Transport af passagerer. De tre afgørelser er fordelt på tre arbejdsmiljøemner, Vold og traumatiske hændelser, Øvrige psykisk arbejdsmiljø samt Psykisk førstehjælp. Hertil kommer at fem ud af otte vejledninger om psykisk arbejdsmiljø vedrører emnet Vold og traumatiske hændelser, 2 vedrører emnet Mobning, herunder seksuel chikane og en vedrører Øvrige psykiske arbejdsmiljø.

 

Fordelingen af reaktioner på arbejdsmiljøemner skal fortolkes med forsigtighed på grund af det lave antal reaktioner.

 

Reaktioner om psykisk arbejdsmiljø i denne branchegruppe er oftest relateret til relationen til kunderne. Særligt i forbindelse med kontrol af rejsehjemmel kan der være tale om kunder, der bliver truende og voldelige. Der har været eksempler på ulykker som er forårsaget af vold, og som har fundet sted i afsides områder, hvor det også er en udfordring at få hjælp til den ansatte der udsættes for trusler. Der kan også være udfordringer med at håndtere berusede kunder.

 

Virksomhederne har som oftest retningslinjer for, hvordan voldelige eller berusede kunder skal håndteres, men der er også eksempler på, at retningslinjerne ikke er kendt eller forstået af den ansatte, eller at de af andre årsager ikke efterleves.

 

 

Se resultater i en tabel og læs hele artiklen her: