Søg efter:    

Temamøde om forskning for brandfolk

15. marts afholdes der temamøde om brandfolks risiko for kræft og hjertekarsygdomme på grund af jobbet. Temamødet tager udgangspunkt i resultater fra to undersøgelser.

 

 

Røg fra brande indeholder mange forskellige kemiske stoffer og forbindelser, som kan være sundhedsskadelige for mennesker. Derfor anvender danske brandfolk personlige værnemidler, der beskytter dem mod at blive udsat for sod og røg under brandslukning.

 

Men er danske brandfolk godt nok beskyttet mod sundhedsskadelige påvirkninger under røgdykning, når de bruger beskyttelsesudstyret som foreskrevet?

 

Og er deres risiko for at udvikle kræft og hjertekarsygdom anderledes end risikoen hos den erhvervsaktive del af befolkningen generelt og specifikt hos ansatte i Forsvaret?

 

Det har en gruppe forskere undersøgt i de to forskningsprojekter BIOBRAND og EPIBRAND, som er gennemført i tæt samarbejde med redningstjenester og fagpersoner inden for brand og beredskab.

 

På temamødet vil forskerne præsentere resultater fra de to projekter.

 

Det sker her:

Tid: Torsdag den 15. marts 2018 kl. 14.00-15.30

Sted: Auditoriet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø

 

Se hele programmet her