Søg efter:    

Stadig levende MRSA-bakterier i støv fra svinestalde efter 2 måneder

Den antibiotikaresistente MRSA-bakterie findes i knap 90 procent af alle danske svinebesætninger, og den lever længe i svinestaldens støv. Nogle MRSA-bakterier kan nemlig overleve i over 2 måneder i støvet. Det viser resultaterne fra en undersøgelse, som forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Statens Serum Institut (SSI) har gennemført som de første i verden.

 

Der er derfor god grund til at være påpasselig med hygiejnen, hvis man arbejder i eller kortvarigt besøger en svinestald.

 

Læs hele nyheden her

 

 

Hvad er MRSA

MRSA er stafylokokker, der er resistente (modstandsdygtige) over for almindelig stafylokok-penicillin. Et af disse antibiotika er Methicillin, og heraf navnet MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus). MRSA er som udgangspunkt ikke anderledes end de almindelige stafylokokker, men ved betændelse og andre infektioner skal man behandles med et special antibiotika.

 

Hvad er husdyr-MRSA

I svinebesætninger kan der optræde en speciel husdyrs-relateret MRSA type, kaldet CC 398. Cirka 2/3 af alle svinebesætninger er smittet med husdyr-MRSA, men ikke alle besætningsejere ved, om de har MRSA i deres besætning. Smitte med husdyr-MRSA mellem besætninger sker hovedsagelig ved indkøb af smittede grise, men personer, der er bærere af husdyr-MRSA, kan formentlig også medbringe smitten.

 

For chauffører der kører med svin er det derfor meget relevant at kigge på vejledningen:

Jeg kører med levende dyr -  lavet af Bau transport og engros.

 

Du finder den her

 

Under vejledningen finder du samtidig et faktaark, der er udarbejdet af Statens Seruminstitut og Arbejdstilsynet.

 

Faktaarket beskriver de mest relevante informationer om husdyr MRSA i transportbranchen:

 

 • Når du transporterer grise fra en besætning med husdyr-MRSA, risikerer du at blive forurenet med husdyr-MRSA i næsen og på huden.

 

 • Husdyr-MRSA kan spredes fra person til person, men det sker først og fremmest ved tæt kontakt. Det vil sige til dem, man bor sammen med. Risiko for at sprede bakterien til andre ved almindelig social omgang er meget lille.

 

 • Bakterierne kan sidde på støv, så der vil være ­flest i en stald med megen støv – færre udendørs. Det vil i praksis ikke være muligt at undgå bakterier i et førerhus, men hold det så rent som muligt.

 

 • MRSA overføres hovedsagelig med hænderne, derfor er god håndhygiejne vigtig. Husdyr-MRSA er et arbejdsmiljøproblem for dem, der arbejder med levende svin (svinepassere, chauffører, slagteriarbejdere o.l.).

 

 • Den vigtigste håndtering af husdyr-MRSA er i videst muligt omfang at forhindre, at smitte bringes videre til ens husstand og andre personer i øvrigt. Her er det helt centralt, at sikre et højt hygiejneniveau, når du er færdig med dit arbejde.

 

HUSK: Vask eller desin­ficer så vidt muligt hænder, efter du har håndteret svin – altid inden du går op i førerhuset, spiser, ryger eller går på toilettet.

 

 

Arbejdstilsynets krav

 • Informer de ansatte om de særlige smitterisici, der kan være forbundet med arbejdet.

 • Instruer om hygiejne forholdsregler.

 • Sørg for at udarbejde APV, hvori beskrives særlige smitterisici, og om hvordan man forebygger smitte.

 • Arbejdstøj, der skal beskytte mod særlige risici, du kan blive udsat for i dit arbejde, er et personligt værnemiddel.

 

Sådan bør du håndtere dit arbejdstøj:

Høj hygiejne kan nedsætte smitten fra arbejdet til hjemmet. Når du transporterer svin, bør de daglige rutiner indrettes, så der overføres mindst mulig smitte fra svin til det omliggende samfund - herunder ens husstand.

 

Sådan undgår forurening af førerhuset i løbet af arbejdsdagen:

 

 • Inden du har kontakt med svin, tager du en engang-overtræksdragt på. Materialet skal være væskeafvisende.
 • Efter kontakt med svin og inden du sætter dig ind i førerhuset igen, tager du overtræksdragten af og kasserer den. Affald opbevares i en lukket plastpose.
 • Vask eller desinficer så vidt muligt hænder efter du har håndteret svin – altid inden du går op i førerhuset, spiser, ryger eller går på toilettet.
 • Undgå så vidt muligt berøring af næsen før dine hænder er desinficeret.
 • Tag ikke handsker, gummistøvler og affald med ind i førerhuset.
 • Lad din mobil blive i førerhuset.

 

Sådan undgår dy at tage MRSA med hjem:

 

 • Skift tøj - det skal sikres, at arbejdstøjet ikke forurener privat tøj og omgivelserne med støv.
 • Undgå derfor at ryste tøjet – læg det i en plasticpose, hvis det ikke vaskes med det samme.
 • Tag et brusebad.
 • Arbejdstøjet må ikke vaskes med andet tøj. Vasketemperatur på mindst 60 grader. Aftør låge og omgivelser med rengøringsmiddel efter tøjet er anbragt i maskinen.
 • Vask hænderne eller desinficer umiddelbart efter kontakt med det snavsede tøj.
 • Vær også opmærksom på mobiltelefoner og pc’er, som deles med andre husstandsmedlemmer.