Søg efter:    

Pas på gasser i containere

Nye målinger viser, at ansatte er udsat for gasser i forbindelse med containertømning

Et nyt studie fra The European Agency for Safety and Health at Work ( EU- OSHA) har kigget på risici når ansatte åbner gassede containere. Studiet viser, at der er huller i sikkerheden og at der bør forbygges i højere grad, så udsættelse for gasser undgås.

Læs om det nye studie her

Bautransport og engros og Arbejdstilsynet har været på forkant og har allerede udviklet materiale omkring temaet.

Det skal du vide:

Hvis I som virksomhed arbejder med tømning og inspektion af containere, skal I være opmærksomme på, at jeres ansatte under arbejde med tømning og inspektion af containere kan blive udsat for sundhedsfarlige gasser.

Gasserne optræder især i containere med varer som elektronik, møbler, lædervarer, sko, trævarer og tekstiler, og kan forekomme i containere med varer pakket i træemballage som f.eks. træpaller.

Her finder I problemerne med sundhedsfarlige gasser

Det er især containere, som har været brugt til oversøisk transport fra f.eks. Kina, Indien, øvrige Asien, New Zealand og Afrika, der kan indeholde gasser. Containere med f.eks. sko og lædervarer fra Sydeuropæiske lande som Portugal, Spanien og Italien kan også indeholde gasser. Gasserne kan være bekæmpelsesmidler, der er tilført containeren forud for transporten, eller det kan være kemiske stoffer fra produktionsprocessen, som afgasser fra varerne.

Sådan arbejder I med at løse problemerne med gas ved tømning og inspektion af containere

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at ansatte kan udføre arbejdet med tømning og inspektion af containere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så de ansatte beskyttes mod unødig påvirkning fra stoffer og materialer. I skal forebygge ud fra en kemisk arbejdspladsvurdering (APV), og I kan inddrage målinger, ventilation, brug af personlige værnemidler samt dialog med leverandører.

I branchevejledningen Tømning og fyldning af containere kan du læse mere om de konkrete tiltag I kan gøre.

Vidste du at:

Nogle containere kan være gassede inden afsendelsen, for eksempel for at bekæmpe skadedyr, og du skal være særligt opmærksom på containere fra tredje verdens lande. De gasser, der oftest bliver brugt, er methylbromid og phosphin, men der kan også være brugt andre stoffer.

Om gasserne:

Gasserne er sundhedsskadelige for mennesker, og derfor skal arbejdet med gassede containere planlægges omhyggeligt. Først og fremmest skal du fastslå, om en container er blevet gasset eller ej. I mange tilfælde følger der et certifikat med om, at containeren er gasset, eller også kan der på selve containeren være sat et mærke, der fortæller, at den er blevet gasset.

Hvis der ikke er certifikat eller mærkning, kan containeren alligevel godt være gasset. Du kan ikk lugte dig frem til det, da de brugte gasser typisk ikke lugter. Hold derfor øje med, om udluftningshullerne er tapet til, eller containeren er mærket som farligt gods. Begge dele kan være typiske tegn på, at containeren er blevet gasset.

I vejledningen finder du retningslinjer for hvordan du skal tømme containeren og hvad du i æøvrigt skal være opmærksom på.

Det er vigtigt, at alle i virksomheden er bekendt med de risici der er og ved hvordan de skal forholde sig til gassede containere.

Du finder vejledningen her