Søg efter:    

Succesfuld brandkonference

I april holdt BAU transport og engros brandkonference i Nyborg. Der var ca. 100 deltager, ny viden og masser af refleksioner og debat.

 

Dagen startede med en fin velkomst og derefter var der forskning på programmet. Seniorforsker Anne Thoustrup Saber fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø lagde ud med at fortælle om projektet Biobrand.

 

 

Er brandfolk udsat for partikler?

Røg fra brande indeholder mange forskellige kemiske stoffer, som kan være sundhedsskadelige. Det er netop derfor, at brandfolk anvender røgdykkerudstyr, der beskytter dem mod at blive udsat for partikler fra sod og røg under brandslukning. Men der har manglet viden om helbredsrisikoen, når brandfolkene anvender det røgdykkerudstyr, som er praksis ved brandslukning i Danmark.

 

Anne Thoustrup Saber gennemgik resultater indenfor en række områder i undersøgelsen BIObrand: Udsættelse af partikler og tjærestoffer, biomarkører for kræft, biomarkører for hjertekarsygdomme og om det havde nogen effekt, hvad der afbrændes.

 

Samlet set var konklusionerne, at brug af røgdykkerudstyr beskytter effektivt mod indånding af partikler, men der er partikeludsættelse i sikre zoner. Deltagelse i røgdykkerkursus medførte en øget mængde tjærestoffer på huden og øget udskillelse i urin, øget DNA skader i blodceller samt en øget kropstemperatur, nedsat perifer karfunktion og ændret variation i hjerterytme.

 

”Hvis vi samler op på forebyggelsespotentialet, bør man gøre de sikre zoner helt sikre, og så skal også gøres noget ved sodpåvirkningen på huden,” fastslog Anne Thoustrup Saber.

 

Sammenligning af risici

 

Efter Anne Thoustrup Saber, gik Kajsa Petersen samt Julie Elbæk Pedersen på scenen og fortalte om forskningsprojektet EPIbrand.

 

”Vi har kigget tilbage i arkiverne og analyseret på, hvad brandfolk har været udsat for gennem tiderne med det udstyr de har haft til rådighed,” forklarede Julie Elbæk Pedersen.

 

Forskningsprojektet EPIbrand har haft til formål at sammenligne risikoen for kræft og hjertekarsygdom i gruppen af brandfolk med risikoen hos den generelle erhvervsaktive befolkning samt med risikoen hos henholdsvis politifolk og ansatte i Forsvaret. 

 

Julie Elbæk Pedersen og Kajsa Petersen gennemgik forskellige resultater.

 

”En kræftforekomst der er sammenligneligt med andre grupper og lavere dødelighed – det er vi godt tilfredse med,” sluttede Kajsa Pedersen.

 

Paneldebat om konsekvenser

Der har været meget snak om brandmænd og arbejdsmiljø efter resultaterne af de to store forskningsprojekter EPIbrand og BIObrand er kommet frem. Derfor havde BAU transport og engros inviteret et panel med til arbejdsmiljøkonferencen. Formålet var at diskutere, hvad resultaterne kan og bør betyde ude i marken.

 

I panelet sad overlæge Niels Erik Ebbehøj, Arbejdsmedicinsk klinik på BBH, beredskabsmester Søren Andersen fra Fredericia Brandvæsen Trekantbrand og Nanna Rosted Vind, kemiker fra Arbejdstilsynet.

 

Der var masser af refleksioner og tanker mellem eksperter og salen.

 

Et af de spørgsmål, der blev debatteret var, hvad der havde overrasket mest i undersøgelserne, og her var mange enige med Nanna.

 

”Det der har overrasket mig er, at det har meget med adfærd at gøre hos brandmændene. Der er stor forskel på de enkelte målinger, selvom de personer, der blev målt på havde udført det samme stykke arbejde. Det tyder på, at instruktion og vejledning er meget vigtigt, når vi taler om udsættelse for eksempel sod,” forklarede Nanna Rosted Vind.

 

 

Ny branchevejledning for røgdykkere

 

Bjarne Skov Pedersen, brandmand i Hovedstadens Beredskab, de forskellige temaer i branchevejledningen Sikkerhed og Sundhed ved Røgdykning. Han har siddet med i arbejdsgruppen, der lavede vejledningen.

 

Vejledningen indeholder informationer og procedurer, skabt for at øge sikkerheden og forsvarligheden ved røgdykning.