Søg efter:    

Fokus på seniorer i arbejdsmiljøet

I takt med at befolkningsudviklingen giver en større andel af seniorer på arbejdsmarkedet, kommer der stadigt større fokus på at fastholde dem på arbejdsmarkedet. Løsningen ligger i høj grad i et godt arbejdsmiljø. Det skriver Videncenter for arbejdsmiljø.

 

 

På siden om arbejdsmiljø for seniorer kan du finde information i tre kategorier:

 

  • Viden om seniorer
  • Hvad kan I gøre?
  • Se hvad andre gør

 

Under hvert punkt finder du artikler, som du med fordel kan få viden og blive inspireret af. Tag en snak i jeres virksomhed efterfølgende: Har vi fokus på vores seniorer? Hvad gør vi? Hvad vil vi forbedre?

 

Artikel: Ældre rammes af smerter og sygdom

Mere end hver 10. ældre arbejdstager er ramt af arbejdsrelateret sygdom, og næsten halvdelen af alle kvindelige seniorer oplever daglige eller ugentlige smerter.

 

Seniorer på arbejdsmarkedet i alderen 55 til 64 år bliver i høj grad ramt af arbejdsrelateret sygdom. Det viser tal fra spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred (AH), der er baseret på svar fra cirka 35.000 personer i den beskæftigede del af den danske befolkning.

 

 

På den gode side rapporterer seniorerne at have et godt mentalt helbred:

Ældre arbejdstagere har det bedre mentalt end yngre aldersgrupper, når man kigger på, hvordan de svarer på spørgsmål om deres mentale helbred.

 

Samtidig melder ældre arbejdstagere også færre symptomer på depression, angst og stress end yngre arbejdstagere.

 

Det er især kvinder, der rammes af arbejdsrelateret sygdom

I 2016 melder 15,1 procent af de adspurgte kvinder og 11,5 procent af mændene i alderen 55 til 64 år, at de har en arbejdsrelateret sygdom.

 

Smerter dagligt og ugentligt

Undersøgelsen viser, at en større andel af seniorerne oplever smerter dagligt og ugentligt. Næsten hver anden kvindelig senior på arbejdsmarkedet svarer, at hun oplever smerter dagligt eller ugentligt.

 

Smerter kan begrænse arbejdet

Nogle seniorer har så store smerter en eller flere gange om måneden, at de har oplevet at være en del eller meget begrænset i at arbejde.

 

I 2016 er der 6,9 procent kvinder og 6,7 procent mænd, der er meget begrænset i at arbejde pga. smerter.

 

Smerter rammer især nakke, skuldre og knæ

Det er især i nakke og skuldre, at de ældre arbejdstagere har smerter. Hele 65,3 procent svarer, at de mindst en gang i løbet af de seneste tre måneder har haft smerter i nakke og skuldre.

 

Du kan læse hele artiklen her

 

 

Artikel: Hvorfor trækker seniorer sig fra arbejdsmarkedet?

 

Flere faktorer spiller ind, når en ældre arbejdstager vælger at trække sig fra arbejdsmarkedet tidligere end folkepensionsalderen.

 

Der er ofte flere medvirkende faktorer til, at seniorer trækker sig fra arbejdsmarkedet. Det er bl.a. den enkeltes helbred, uddannelsesniveau og privatøkonomi, men det er også arbejdspladsens arbejdsmiljø, personalepolitik og sociale relationer. Ligeså spiller lovgivningen og reguleringen af arbejdsmarkedet og pensionsområdet en rolle.

 

Læs hele artiklen her

 

På siden finder du også gode råd i tre artikler til, hvad I kan gøre for seniorer på arbejdspladsen

  • Styrk arbejdsmiljøet for seniorer
  • Senioraftaler
  • Hvorfor seniorpolitik?

 

Du finder artiklerne her

 

Mangler du inspiration fra andre virksomheder, kan du finde det her