Søg efter:    

Nyhed: Nye regler for Arbejdstilsynets dialog med ansatte

En ny lovændring om Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte er 15. maj vedtaget i Folketinget.

 

 

Fremover kan Arbejdstilsynet tale med ansatte i enrum, når der er behov for det. Det er konsekvensen af et nyt lovforslag, der er vedtaget tirsdag.

Det betyder, at Arbejdstilsynet kan tale med de ansatte, uden at fx arbejdsgiveren er til stede. Det gælder både samtaler med den enkelte og gruppesamtaler. Men hovedreglen er fortsat, at arbejdsgiver eller dennes repræsentant har mulighed for at være tilstede.

 

Lovforslaget udmønter en del af den politiske løsning efter parternes drøftelser om det såkaldte Metodeudvalgs anbefalinger, der siden 1995 har dannet grundlag for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø i Danmark. Anbefalingerne fra Metodeudvalget handler grundlæggende om, hvad Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om i relation til psykisk arbejdsmiljø.

 

Se lovforslaget på Folketingets hjemmeside her