Søg efter:    

Fokus på ulykkesforebyggelse engros

Der sker mange ulykker indenfor engrosbranchen. I 2017 er der ifølge Arbejdstilsynets opgørelse over anmeldte arbejdsulykker anmeldt 80 arbejdsulykker i branchen, hvor ca. 20 var alvorlige.

 

Man ved fra undersøgelser, at det ikke er alle arbejdsulykker der bliver anmeldt og derfor er tallet sandsynligvis højere.

 

Vil I sætte fokus på ulykker indenfor branchen, er der udarbejdet forskelligt materiale, der kan hjælpe jer på vej i arbejdet med at forebygge ulykkerne.

 

www.bautransportogengros.dk finder I forskelligt materiale om ulykker under punktet Lagre og vareterminaler, hvis I klikker jer videre ind under punktet ulykker.

 

I finder bl.a. vejledningen: Ulykker indenfor lagerområdet

 

I vejledningen finder I følgende ting beskrevet:

 

  • De typiske ulykker
  • Ergonomiske belastninger
  • Påkørsel/trafikuheld
  • Hændeligt uheld?
  • Det gode sagsforløb (hændelsesforløb, ulykkens årsag, forebyggende handlinger og anmeldelse)

 

Det er en rigtig god ide løbende at kigge materialet igennem og finde nogle fokusområder i virksomheden.

 

I kan for eksempel kigge jeres nærved ulykker eller anmeldte ulykker igennem og se hvor der er brug for genopfriskning.

 

 

Tegninger som inspiration

 

Som noget nyt i arbejdet med at forebygge ulykker vejledningen tegninger, hvor typiske årsager til ulykker på en let tilgængelig måde er illustreret.

 

Tegningerne er tænkt som inspiration til at sikre flere indfaldsvinkler i vurderingen af mulige årsager. Det er her vigtigt at fokusere på årsager – ikke skyldige!

 

Begreber som ”Det var et hændeligt uheld” eller ”Det var også min egen skyld” bør så vidt muligt undgås, idet det kan blokere for at vurdere en mulig forebyggende indsats.

 

Nærved ulykker/risikovurdering

 

Tegningerne kan også anvendes i det forebyggende arbejde med registrering af nærved ulykker eller risikovurdering. De vil på en ny måde kunne åbne op for at se farlige områder og situationer, som man ellers har vænnet sig til i hverdagen.

 

Det vil være muligt for virksomheden at gennemføre kampagner, hvor en eller flere af tegningerne anvendes med det formål, at medarbejderne ser deres egen situation på en let tilgængelig måde.

 

Udover vejledningen finder I andre ting i værktøjskassen, der sikrer at I kan komme rundt om emnet ulykker på en god måde.

                                                                    

Læs vejledningen Ulykker indenfor lagerområdet her

 

 

Læs mere om ulykker indenfor engros her