Søg efter:    

Fokus på psykiske reaktioner ved transport af passagerer

En arbejdsulykke kan også være af psykisk karakter. Ifølge opgørelsen over anmeldte arbejdsulykker fra Arbejdstilsynet fra 2012 – 2017 er ca. 5 % af de anmeldte ulykker af psykisk karakter.

 

 

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan I håndterer ulykker af psykisk karakter indenfor for eksempel branchen transport af passagerer.

 

I vejledningen, Bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse, bliver temaet gennemgået.

 

Chaufførjobbet er et selvstændigt job. Det er en god oplevelse at være ansvarlig for eget køretøj. Er passagerer og kunder glade? Er køretøjet vedligeholdt? Er omgangstonen god? Så er der mange gode grunde til at være godt tilfreds med sit job. Der er meget godt ved jobbet, som gør, at mange bliver i jobbet i mange år.

 

Der kan dog også være situationer med vrede passagerer, sure cyklister, overfald, ulykker eller farlige ture i berygtede kvarterer, som gør, at man som chauffør kan opleve forskellige voldsomme hændelser, som i større eller mindre grad kan sætte deres spor.

 

Hvor store spor oplevelserne sætter er meget forskelligt fra person til person og fra situation til situation.

 

Derfor bør man selv - ligesom ens leder, kolleger og familie - holde et godt øje med reaktionerne efter en voldsom oplevelse, uanset om den har været voldelig og fysisk eller blot har bestået af vrede ord og trusler.

 

I vejledningen kan I blive klogere på:

  • Definitionen af en voldsom oplevelse og hændelse
  • Reaktionerne efter en voldsom oplevelse og hændelse
  • Hvad man kan gøre for at komme videre efterfølgende
  • Forslag til håndtering af hændelserne

 

 

Læs vejledningen: Bliv køreklar igen – efter en voldsom oplevelse, her