Søg efter:    

Arbejde i nærheden af Elforsyningens ledningsanlæg?

Når man arbejder i nærheden af elforsyningens ledningsanlæg, skal man af hensyn til personsikkerheden og for at undgå skader på materiel og anlæg overholde de respektafstande fra luftledninger og kabler, som er fastsat i Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5A.

 

 

Brochuren Pas på ledningerne og livet giver informationer om disse afstande.

 

Brochuren giver endvidere anvisninger på de forholdsregler, man skal tage, når der er sket en ulykke.

 

Brochuren er også udgivet på engelsk.

 

Folderen er udgivet af Sikkerhedsstyrelsen, Energinet og Dansk Energi i 2018.

 

Se brochuren her