Søg efter:    

Har I styr på regler om støj?

Arbejdstilsynet har i december 2017 revideret AT-vejledningen om støj. Den kan være en god idé at læse den igennem og tage stilling til et arbejdsmiljøområde som kan være overset.

 

 

Vejledningen oplyser om, hvordan støj kan undgås eller fjernes i arbejdssituationer, eller hvordan risikoen for skadelig støjpåvirkning og unødig støj kan minimeres.

 

Vejledningen forklarer følgerne af støj, planlægningen af arbejdet, APV- arbejdet omkring støj, vurdering og måling samt støjgrænser og foranstaltninger.

 

Kender I følgerne af støj?

 

Støj har en række helbredseffekter og genevirkninger på mennesker:

 

  • Vedvarende støjbelastning over 80 dB(A) indebærer risiko for høreskader. Den individuelle følsomhed for støj varierer dog me-get. Der er belæg for, at visse særligt følsomme personer kan risikere høreskade efter mange års udsættelse for støjbelastninger på 75-80 dB(A). Der findes dog endnu ingen enkle og sikre metoder til at afgøre, om en person er mere eller mindre følsom for støj.
  • Vedvarende støjbelastning på 85 dB(A) indebærer risiko for al-vorlige høreskader.
  • Vedvarende støjbelastning på 90 dB(A) indebærer, at risikoen for alvorlige høreskader er næsten tre gange så høj som ved en støjbelastning på 85 dB(A).
  • Kraftig impulsstøj, hvor spidsværdier overstiger 130-140 dB(C), kan skade hørelsen selv ved ganske få kortvarige påvirkninger. Impulsstøj kommer fra fx slag, metal mod metal.
  • Høreskadende støj kan give anledning til tinnitus (susen for ørerne).
  • Tinnitus kan have mange andre årsager end støj, fx alder. Der er ikke belæg for, at støj er en primær kilde til udvikling af tinnitus i erhverv med støjbelastninger under 75-80 dB(A) - her synes stress og emotionel udmattelse at have større betydning.
  • Visse kemiske stoffer kan gøre øret mere følsomt for støj eller kan på anden måde skade hørelsen.
  • Kraftige vibrationer, der optræder sammen med støj, kan forøge risikoen for høreskader.
  • Svag støj kan forstyrre arbejdsfunktioner, der kræver koncentrati-on, fx undervisning og kontrolrumsarbejde.
  • Selv svag støj kan være generende. Støj, herunder støj fra menneskelig aktivitet, kan også være psykisk belastende, hvis arbejdet indeholder store følelsesmæssige krav, arbejdet er kompliceret eller der ofte arbejdes med korte deadlines.

 

Læs hele vejledningen her og bliv inspireret til en snak om støj i jeres organisation.