Søg efter:    

Ny politisk aftale skal sikre, at brandmænd ikke udsættes for skadelig sod og partikler

Bedre hygiejne skal forbedre brandmænds arbejdsmiljø. Det er nu slået fast i en politisk aftale. Det skriver Beskæftigelsesministeriet.

 

Ny politisk aftale skal sikre, at brandmænd ikke udsættes for skadelig sod og partikler. Ny forskning peger på, at brandmændenes arbejdsmiljø kan forbedres ved at sikre, at snavsede brandmandsdragter rengøres ordentligt.

 

Arbejdsmiljøet for brandfolk skal forbedres ved at sætte fokus på hygiejnen under og efter brandslukningen. Det betyder fx, at værnemidler håndteres på en måde, så der ikke kommer sod på huden. Det er resultatet af en ny aftale i Arbejdsmiljøforligskredsen som Beskæftigelsesministeren står i spidsen for.

 

Med aftalen sikres det, at brandfolks udsættelse for tjærestoffer i røg, partikler og sod i forbindelse med deres arbejde minimeres så meget som muligt. Tjærestoffer er kræftfremkaldende og findes bl.a. i den røg, der udvikles i forbindelse med en brand. Aftalen skal mindske risikoen for udsættelse for skadelige partikler for de danske brandmænd.

 

Aftalen indeholder initiativer i tre spor:

 

1) En styrket tilsynsindsats, hvor Arbejdstilsynet skal føre målrettet tilsyn med hygiejneprocedurer og den konkrete håndtering af forurenet materiel efter brandslukning, herunder rengøringen af brandmandsdragter.

 

2) Kommunikation og vejledning, hvor Arbejdstilsynet vil styrke kommunikationen om hygiejnereglerne og opdatere tilsynsunderstøttende materialer bl.a. om, at branddragter skal rengøres professionelt.

 

3) Opfordring til ny forskning på området, som bl.a. skal afdække, hvilke interventioner der kan reducere påvirkningen fra sod mv. Mere forskning på området søges finansieret gennem Arbejdsmiljøforskningsfonden, der årligt uddeler knap 60 mio. kr. med det formål at styrke arbejdsmiljøforskning i Danmark.

 

Læs hele nyheden her