Søg efter:    

Regeringen vil hæve godtgørelsen for seksuel chikane

Regeringen vil hæve godtgørelsen for seksuel chikane. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Det skriver Beskæftigelsesministeriet.

 

Ansatte, der har været udsat for seksuel chikane, skal fremover have en højere godtgørelse. Det mener regeringen, der med et nyt lovforslag vil hæve godtgørelsen i sagerne med en tredjedel, så det gennemsnitlige beløb stiger fra 25.000 til godt 33.000 kroner.

 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

 

- Vi har alle sammen et ansvar for at sætte en stopper for seksuel chikane, og derfor vil vi i regeringen nu også gøre det dyrere at overtræde forbuddet. Godtgørelserne i sager om seksuel chikane er simpelthen for lave og utidssvarende. Det vil vi lave om på nu og samtidig sende et klart signal om, at seksuel chikane er helt uacceptabelt.

 

Regeringen vil samtidig gøre forbuddet mod seksuel chikane endnu tydeligere i ligebehandlingsloven, så der står, at lige arbejdsvilkår også omfatter forbud mod seksuel chikane. Derudover bliver det understreget, at der ikke bør lægges vægt på omgangstonen på arbejdspladsen, når man skal vurdere sager om seksuel chikane, hvilket der ellers tidligere har været eksempler på.

 

- Der må ikke herske nogen tvivl om, at seksuel chikane er ulovligt, og man kan ikke bare bruge den undskyldning, at der er en særlig omgangstone på arbejdspladsen. Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at arbejdsgiverne ser kritisk på den kultur, der er på arbejdspladsen. Hvis den på nogen måde kan virke krænkende, er det en ledelsesopgave at gribe ind med det samme, siger Troels Lund Poulsen.

 

Lovforslaget udspringer af #MeToo-bevægelsen og den offentlige debat om seksuel chikane, som det har givet anledning til.

 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og den daværende ligestillingsminister Karen Ellemann afholdte den 9. april 2018 en fælles høring om seksuel chikane på arbejdspladsen for at drøfte, hvad der skal til for at komme seksuel chikane til livs og forpligte alle aktører til at understøtte en arbejdskultur, hvor der er nultolerance over for seksuel chikane.

 

Høringsfristen er den 21. september 2018. Herefter skal lovforslaget behandles i Folketinget.

 

Læs hele nyheden her