Søg efter:    

Europæisk arbejdsmiljøuge

I anledning af den europæiske arbejdsmiljøuge – uge 43 – har Videncenter for arbejdsmiljø sammen med LO, DA, KL, Lederne og Arbejdstilsynet udviklet et sæt undervisningsmateriale, som bliver stillet rådighed for underviserne på erhvervsuddannelserne.

 

  

I år er materialet tilpasset, så det kan anvendes af lærerne på erhvervsskolerne. I tilknytning hertil er der udviklet diverse materialer til skolernes intranet, e-mails til underviserne m.v. med henblik på at understøtte udbredelsen af materialet.

 

Find materialerne her