Søg efter:    

Safety Observation Tour – en metode til at arbejde med sikkerheden

Claus Vesterled, HSE Advisor fra ABB A/S fortalte på Bau transport og engros´s årskonference om et ledelsesværktøj, de bruger til at højne sikkerheden i virksomheden.

 

 

”Vi accepterer ikke forretning, hvis det betyder, vi udsætter mennesker for fare. Og det mener vi. Det er ikke interessant, at vi har de værdier, men om vi lever efter dem, og det gør vi. Vi siger også nej til opgaver, fordi vi har vurderet, at det var farligt og ikke sikkert nok. Vi går altid i dialog med kunder om de forhold, som ikke lever op til vores standarder, og så må vi se om vi kan rykke ved det inden vi siger ja til opgaven,” fortalte Claus Vesterled.

              

I ABB A/S er arbejdsulykkerne i Danmark blevet reduceret med 40% siden 2013. Så det er interessant at kigge på, hvad virksomheden har gjort.

 

Helt overordnet har ABB A/S arbejdet med ulykkesforebyggelse to steder – hjemme og ude hos kunderne. Begge steder er der lagt vægt på risikovurdering, ligesom alle medarbejdere er trænet i at risikovurdere deres arbejdsopgaver ude hos kunderne inden de går i gang hver dag:

 

Disse spørgsmål bliver brugt af alle medarbejdere i ABB A/S:

 

 1. Gennemgå din arbejdsopgave, er forudsætninger ok?
 2. Observer arbejdsstedet og omgivelserne.
 3. Hvilke andre aktiviteter er der i området?
 4. Har noget ændret sig? Er der nye farer som ikke er risikovurderet?
 5. Er det sikkert at gå i gang med opgaven?

 

Safety Observation Tour – Kaldet SOT

 

”Vi har flere forskellige initiativer, og det er nok summen af dem alle, der har givet os successen. Men en af de ting, vi har rigtig god erfaring med, er vores Safety Observation Tour,” forklarede Claus Vesterled.

 

”Safety Observation Tour er et lederværktøj, der kun udføres af ledere. Det er et dialogbaseret værktøj, der giver lederne mulighed for at komme ud til alle dele af virksomheden, hvor medarbejderne er. Her har de en positiv dialog med medarbejderne om deres risici og udfordringer de pågældende steder.”

 

I ABB A/S udføres SOT alle steder, og det er en forventning, at lederne gennemfører samtalerne jævnligt. Både hjemme og ude hos kunderne, og det betyder at lederen skal rykke ud, hvor medarbejderne befinder sig. I enkelte tilfælde kan lederen bruge facetime, hvis medarbejderen befinder sig langt fra et sted, hvor lederen kan være til stede.

 

”Der har været ledere, der ikke har været helt trygge ved det. De tror, at de skal være eksperter i arbejdsmiljø, men det er slet ikke det, det handler om. Det handler om at facilitere en dialog om arbejdsmiljøet der hvor medarbejderen er,” forklarede Claus Vesterled og opremsede i korte træk forløbet i SOT.

 

Forløb:

 1. Lederen skaber kontakt til medarbejderen.
 2. De laver en aftale om at gennemfore SOT.
 3. De afgrænser temaerne for den konkrete SOT.

 

”Det er vigtigt, at lederen forbereder sig inden samtalen og stiller sig selv nogle konkrete spørgsmål, der gør det lettere at gennemføre forløbet, ” forklarede Claus Vesterled.

 

Overvej som leder:

 • Hvor vil jeg gøre det og hvorfor?
 • Hvordan vil jeg skabe kontakt og indlede samtalen?
 • Er der noget jeg skal være særlig opmærksom på i denne sammenhæng?

 

Spørgsmål der er gode at stille i SOT samtalen:

 

 • Hvilken betydning har sikkerheden i dette arbejde?
 • Hvad har du gjort ifht at skabe den bedste sikkerhed?
 • Hvad kan man ellers gøre hvis man vil styrke sikkerheden mere?
 • Kan jeg eller andre gøre noget?
 • Hvor ligger de største risici ifht at komme til at gå på kompromis med sikkerheden?
 • Hvad kan man gøre for at undgå at komme til at gå på kompromis med sikkerheden?
 • Hvad mener du der skal til for at arbejdspladsen bliv er endnu mere sikker?

 

”Det er vigtigt at sige, at SOT aldrig handler om løftede pegefingre. Det handler altid om nysgerrighed,” forklarede Claus Vesterled, der også forklarede, at ABB A/S gør meget ud af træningen til samtalerne.

 

”Det er et ledelsesværktøj, som lederne bliver trænet i. Vi sætter personer sammen som træner en SOT samtale. Det vil sige, de prøver tingen af i et uformelt miljø. Der er en der agerer leder, en der agerer case som medarbejder og en observatør.

 

Det handler om at blive klar på, hvordan de kan gennemføre en konstruktiv og givtig dialog. En leder behøver ikke vide noget om arbejdsmiljø – men vedkommende skal kunne samle op og holde dialogen i gang. Medarbejderen vil levere mange gode informationer, som skal hives med tilbage.

 

Det handler om at have et fælles engagement og være med til at påvirke medarbejdernes holdninger og adfærd. Blive i stand til at se latente ting i organisationen. SOT er blevet en meget væsentlig del af vores sikkerhedskultur.

 

Og så har vi et statement i virksomheden, der forpligter, og det er: Don´t look the other way – if you see it, you own it. Hos os har man pligt og ret til at gøre noget ved det man ser,” forklarede Claus Vesterled.

 

Facts om SOT – et ledelsesværktøj til sikkerhedskulturen

 • SOT handler om at udvikle og støtte sikkerhedskulturen
 • Formålet med SOT er at påvirke kultur og adfærd og reducere ulykkesfrekvensen
 • SOT har en anerkendende tilgang.
 • SOT har fokus på forståelse og læring
 • SOT er en ligeværdig samtale mellem leder og medarbejder

 

Om ABB A/S:

En teknologivirksomhed med 150.000 medarbejdere internationalt, hvoraf de 500 er i Danmark. Beskæftiger sig med vindenergi, datacentre, digitalisering og automatisering, intelligent energiudnyttelse, fødevareindustri.