Søg efter:    

Tag medarbejderne med på råd

Hvis arbejdsmiljørådgivere skal klæde arbejdspladserne bedre på til at kunne forebygge og håndtere smerter, bør man tage de nuancerede briller på. Bl.a. er det en god idé, at medarbejderne inddrages, og så skal man være opmærksom på, at smerter ikke blot skyldes fysiske belastninger.

Det pointerede Charlotte Nørregaard Rasmussen, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø til en workshop på AM:2018. Her holdt hun oplæg om de foreløbige resultater fra forskningsprojektet PERMA, der skal komme med anbefalinger til rådgivning om smerter på arbejdspladsen baseret på praktiske erfaringer og viden fra forskningen.

 

En flerstrenget indsats

Det er vigtigt, at man kigger flerstrenget, når man laver en indsats på arbejdspladsen. Det vil sige, at man ser på hele arbejdsmiljøet – også på det psykosociale og organisatoriske.

For selvom fysisk hårdt arbejde som skub, træk, løft og akavede arbejdsstillinger kan give smerter i kroppen, viser forskning også, at de psykosociale faktorer spiller en central rolle. Der er fx stærk evidens for en sammenhæng mellem rygsmerter og social støtte.

 

Tænk medarbejderen ind i rådgivningen

Charlotte Nørregaard Rasmussen forklarede også, at forskningen peger på en række fordele ved, at arbejdsmiljørådgiveren inddrager medarbejderen i indsatsen.

Medarbejderne bør spille en rolle i at kortlægge problemer og udvikle løsningerne, så de ikke blot får løsningerne fra en ekspert. Det kan betyde, at medarbejderne lærer at tænke selvstændigt og bliver mere motiverede for at bruge indsatserne efterfølgende, sagde Charlotte Nørregaard Rasmussen.

Forskningsprojektet PERMA er endnu ikke afsluttet, og de endelige anbefalinger til god rådgivning om smerter er derfor ikke færdige. På workshoppen fik forskerne input fra deltagerne til, hvordan anbefalingerne kan blive anvendelige for praktikere.

 

Læs hele artiklen her