Søg efter:    

Arbejdstilsynet gennemfører aktionsdage i uge 9

Transportvirksomheder møder oftest Arbejdstilsynet ved varslede tilsyn i virksomheden. Den særlige indsats mod arbejdsulykker i transportsektoren, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har sat i gang, betyder nu, at Arbejdstilsynet gennemfører særlige aktionsdage landet over flere gange i løbet af 2019 - første gang i uge 9. 

Baggrunden er, at en foreløbig opgørelse af ulykker for 2018 viser, at branchen har været ramt af syv dødsulykker og derudover har mange ulykker set i forhold til antallet af ansatte.

De særlige aktionsdage betyder, at Arbejdstilsynet nu vil observere chauffører undervejs på deres ruter, når de læsser af og på – uden at virksomheden er kontaktet først. Særligt fokus er arbejde i højden, akutte overbelastninger og risikoen for at blive ramt af nedfaldne genstande.

Aktionsdagene giver anledning til, at der følges op på instruktion i at arbejde sikkert på virksomhederne, siger Susanne Linhart, partskonsulent i BAU transport og chefkonsulent i ATL.

BAU transport har i dialog med Arbejdstilsynet udviklet en række fakta-ark, vejledninger og værktøjer, som kan bruges ved instruktion.

Materialerne gør opmærksom på en række af de ulykkesrisici, der er i transportbranchen, og er udviklet i fællesskab af arbejdsmarkedets parter, fortæller Kjeld H. Jensen, partskonsulent i BAU transport og miljøkonsulent i 3F.

Materialerne findes på bautransport.dk og bevarryggen.dk under Godstransport på vej.

De to sider er udarbejdet af BAU transport, som er et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter med det formål at fremme arbejdsmiljøforhold og medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for branchen.