Søg efter:    

Begræns trusler om vold

Det muligt at mindske risiko for vold og trusler fra passagerer eller andre trafikanter. Mange transportvirksomheder er allerede godt i gang med at lave en målrettet indsats.

Ny hjemmeside fra Bau transport og engros er baseret på erfaringer fra en række transportvirksomheder, der har arbejdet målrettet med at nedbringe risiko for vold og trusler samt håndtering af de ulykker.

Målgruppen er ledere og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i transportvirksomheder, der har ansatte med passager- og kundekontakt – dvs. chauffører, personale der kontroller rejsehjemmel samt personale, der står for rengøring og vedligehold på stationer.

På siden kan du finde viden om:

Forebyggelse:

Når I skal forebygge trusler om vold, er det en god ide at kigge på jeres politikker, jeres instruktion, uddannelse og planlægning af arbejdet.

Under punktet forebyggelse finder I inspiration til at gå i gang.

Beredskab:

Det er vigtigt, at virksomheden har et beredskab, som er kendt af alle. Hvis der sker en hændelse, skal alle vide hvordan de skal forholde sig.

Derudover er det vigtigt, at alle har kendskab til hvilken støtte og hjælp, der er – både akut og efter en hændelse.

Opfølgning.

Løbende registrering af hændelser og erfaringsopsamling giver viden om, hvor vold og trusler om vold forekommer og hvordan.

Denne viden er vigtig for at kunne forebygge og planlægge arbejdet, så risici mindskes.

 

Find den nye hjemmeside her