Søg efter:    

Nye Pjecer

BAU transport og engros har udarbejdet to nye pjecer: Dieselpartikler i tog og Dieselpartikler i lukkede rum. Begge pjecer blev præsenteret på jernbanekonferencen 5. marts.

 

Dieselpartikler i tog:

Formålet er at give viden til de medarbejdere, der arbejder ved og i dieseltog. Pjecen informerer om arbejdsmiljø og arbejde ved og i dieseltog og kommer med forslag til, hvordan mamn selv kan reducere risikoen under arbejdet.

 

Dieselpartikler

Dieselpartikler er mikroskopiske partikler, der i høj grad består af ultrafine partikler. De udsendes fra dieselmotorer uden filtre. Partiklerne kan trænge ind i toget via ventilationen og gennem

åbne døre/vinduer. I særligt udsatte materieltyper er målt dieselpartikler i et niveau, der er væsentligt højere end på vores mest trafikerede veje i myldretiden.

Dieselpartikler er så små, at de ikke kan ses. Når man trækker vejret afsættes partiklerne i lungernes yderste forgreninger og kan overføres til blodet, hvorved partiklerne spredes i organismen.

 

Dieselpartikler og arbejdsmiljø

Udstødningsgasser fra dieselmotorer er omfattet af kræftbekendtgørelsen. Det betyder, at der skal laves en supplerende kemisk APV (risikovurdering) for arbejdsfunktioner, hvor der er

udsættelse for væsentlig forurening med dieselpartikler.

 

Vidste du?

At de fleste sygdomme knyttet til dieselos udvikles langsomt, og forholdene i arbejdsmiljøet kan have ændret sig i denne periode. Men ved at opdage sygdom i tide bliver de tilknyttede

komplikationer oftest mindre og sandsynligheden for helbredelse større. Der er primært en øget sundhedsrisiko for personale, som har arbejdet mange år i dieseltog. Men uanset hvor

længe du har arbejdet i dieseltog, er et helbredstjek altid være en god idé. Nogle arbejdsgivere tilbyder dette, og ellers kan du få et helbredstjek hos din egen læge.

 

Læs hele pjecen her og download den

 

Dieselpartikler i lukkede rum:

Pjecen henvender sig til operatører og personale der, der arbejder i lukkede banerum – tuneller, overdækkede banegrave eller overdækkede stationer.

 

Pjecen giver viden om dieselpartikler og arbejdsmiljø og gennemgår også, hvorfor det er vigtigt at blive undersøgt.

 

Til slut i pjecen bliver der givet 5 gode råd til, hvad du selv kan gøre som ansat, hvis du indånde færre dieselpartikler og derved reducere risikoen for sygdom.

 

5 gode råd der gør en forskel:

 

1) Luk vinduer og brug ventilationen

Luk vinduer og døre i mandskabsvogne og kør altid ventilationen på højeste niveau inde i lukkede banerum, da effektive filtre i ventilationen gør luften 40-50 gange renere end luften ude i det omkringliggende banerum. Eventuelt. kan anvendes trykluft til at forbedre luften inde i mandskabsvogne (kræver slukket ventilation).

 

2) Undgå at opholde dig i udstødningen

Hvis du mærker eller lugter den varme udstødning, så flyt dig nogle meter, hvis det kan ske uden at forstyrre arbejdet. De udførte målinger viser, at forureningen kan være meget lavere få meter udenfor røgfanen.

 

3) Sluk udstyr når muligt

Sluk arbejdsmaskiner, når de ikke bruges, hvis dette kan ske uden at forstyrre arbejdet.

 

4) Brug værnemidler

Brug værnemidler i henhold til den instruktion som lederen har givet i forhold til det pågældende arbejde, og ret dig efter de forholdsregler, som er beskrevet i APV’en.

 

5) Benyt arbejdsrotation

Hvis du er gravid eller særlig disponeret for nogle af de sygdomme, som dieselpartikler øger risikoen for, så skal du arbejde mindst muligt i lukkede banerum. Arbejdsrotation kan

muligvis løse problemet.

 

Læs hele pjecen her og download den