Søg efter:    

Ny undersøgelse

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018’ er den fjerde måling i den række af nationale målinger af arbejdsmiljø og helbred i Danmark, som gennemføres hvert andet år fra 2012 til 2020. Resultaterne offentliggøres i to notater og i en visualisering, hvor man kan hente yderligere tabeller.

 

Resultaterne af undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred 2018' tegner et detaljeret billede af arbejdsmiljøet i Danmark. Undersøgelsen er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er baseret på et spørgeskema, som er besvaret af knapt 38.000.

 

Målgruppen er alle med interesse for arbejdsmiljø

 

Resultaterne af undersøgelsen vil først og fremmest blive brugt til overvågning, analyser og forskning om arbejdsmiljøet i Danmark.

NFA har tidligere gennemført nationale arbejdsmiljø- og helbredsundersøgelser i henholdsvis 2012, 2014 og 2016. Over 100.000 personer har nu deltaget i undersøgelserne. NFA har analyseret svarene fra deltagere i 2018 og sammenlignet med svarene fra de personer, der deltog de tidligere år

Der er resultater for over 100 forskellige indikatorer for arbejdsmiljø og helbred fordelt på køn- og aldersgrupper, jobtyper, brancher, sektorer og regioner.

 

Du kan for eksempel finde konkrete informationer om brancherne transport af gods og transport af passagerer, hvis du går ind under arbejdsmiljøprofiler og søger brancherne frem.

 

Derudover kan du få en profil for netop din branche, jobtype, sektor, region, eller køn- og aldersgruppe. Du kan se, hvordan arbejdsmiljøet har udviklet sig over tid, og du kan se, hvordan lønmodtagernes svar er fordelt på spørgsmålenes svarkategorier.

 

Du kan læse alle resultaterne om arbejdsmiljø og helbred her