Søg efter:    

Sikkerhed på turen

Hvordan arbejder I med chaufførens sikkerhed på turen? Vejledningen sikkerhed på turen guider jer godt igennem alle de forhold I skal være opmærksomme på – ligesom I får gode råd til løsninger.

 

Kriminalitet rettet mod transportbranchen er et kendt problem. En del af virkeligheden er tyveri af køretøjer, dieselolie og let omsætteligt gods, røveri mod chauffører og menneskesmugling.

 

De officielle statistikker giver ikke et klart billede af, hvor mange kriminelle handlinger transportbranchen er udsat for, fordi der er mange mørketal. På den måde er chaufførernes hverdag præget af forhold, som adskiller sig fra andre typer af arbejde.

 

Guiden henvender sig til chauffører og virksomheder, der beskæftiger sig med national og

international godstransport med last- og varebiler af enhver art. Guiden er målrettet chauffører, der krydser landegrænserne i deres transporter, men mange af de gode råd er lige så anvendelige for chauffører, der kører nationale transporter.

 

Husk:

Det er vigtigt at beslutte, hvordan alle i virksomheden bliver informeret om arbejdet med sikkerhed. Hvordan får alle den nødvendige viden? Hvem informerer? Hvordan bliver der fulgt op?

 

Vejledningen gennemgår emner som:

Forberedelse af turen

 • Risikovurdering
 • Ansvar for sikkerhed
 • Mål og sikkerhed
 • Sikre parkeringspladser
 • Ansvar for sikkerhed

Teknisk forebyggelse af køretøjet

Berigelse

 • Dieseltyveri
 • Tyveri af køretøj
 • Tyveri af gods

Smugleri

 • Smugleri af ufrivillige varer
 • Menneskesmugling
 • Kontakt politiet

Beredskabsplan efter en voldsom oplevelse/

hændelse

Gode råd, når skaden er sket

 • Søg hjælp omgående
 • Anmeld overfaldet til politiet
 • Kontakt din arbejdsgiver
 • Kontakt din familie
 • Kontakt andre chauffører
 • Søg lægehjælp

Psykiske efterreaktioner

 • Hvilke reaktioner kan du som chauffør opleve?
 • Hvad udløser typisk en krisereaktion?

Særlige arbejdsmiljøforhold for chaufføren

 

 

Til sidst i guiden finder du en tjekliste til kriminalitet rettet mod transportbranchen.

 

 

Husk at du med 3 simple spørgsmål kan nå langt i risikovurderingen:

 

Enhver transport bør planlægges grundigt, og der bør tages stilling til:

 

1. Hvad kan gå galt?

2. Hvad gør jeg, for at det ikke skal gå galt?

3. Hvad gør jeg, hvis det går galt alligevel?

 

Du kan finde sikkerhed på turen her

http://bautransport.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/Sikkerhed-paa-turen_2018.pdf