Søg efter:    

Status over unges arbejdsmiljø fra NFA

For første gang foreligger der nu en samlet status over unges arbejdsmiljø og helbred samt mulige initiativer, der kan bidrage til at forbedre unges arbejdsmiljø. Rapporten er udarbejdet af NFA for Arbejdsmiljørådet. Det skriver NFA.

Sådan ser de unges arbejdsmiljø ud

Unge erhvervsaktive i alderen 18-29 år er særligt udsatte i forhold til at komme ud for arbejdsulykker og arbejdsskader på deres arbejdsplads. De rapporterer et mere fysisk hårdt arbejde og længere tid i belastende arbejdsstillinger. De rapporterer at være lidt mindre følelsesmæssigt berørte af arbejdet, og de angiver bedre ledelse og bedre kollegialt samarbejde. Til gengæld rapporterer de mindre indflydelse på arbejdet, og en større andel af dem rapporterer flere depressive symptomer og angstsymptomer end erhvervsaktive i alderen 30‐64 år, mens stress er på samme niveau. Der er også en højere andel af unge, der rapporterer vådt arbejde og hudkontakt med kemikalier, og der er næsten dobbelt så mange anerkendte hudlidelser blandt unge, som hos de 30-64-årige.

Tidlige indsatser ude på arbejdspladserne

Den tidlige indsats og den praksisnære indsats er to forhold, der fremhæves som særligt vigtige i forhold til at forbedre unges arbejdsmiljø. 

Fokus på udsatte brancher

Rapporten peger desuden på, at det kan være hensigtsmæssigt at fokusere på brancher, hvor der kan være mange arbejdsmiljøproblemer. Forfatterne har udvalgt 7 arbejdsmiljøfaktorer, der dækker bredt for at få et billede af, hvor problemerne er størst. Det drejer sig om sikkerhedsklima, fysisk hårdt arbejde, smerter, fysisk arbejdsevne, indflydelse på arbejdet, vejledning og instruktion

Læs hele rapporten